Ultralyd i akuttmedisin - høst 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Kurset er anbefalt læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål om ultralydbruk: 

AMM-058-064, FIM-029, FIM-032, FIM-059, FIM-078.

Etter dette kurset skal deltakerne ha kunnskap om:

 • Basal bruk av fokusert akuttmedisinsk ultralyd
 • Gjenkjenne åpenbar patologi ved målrettet ultralyd av hjertet
 • Bruk av ultralyd ved traume eller sjokktilstander
 • Relevante bruksområder for fokusert ultralyd i den akutte settingen

Kursleder

Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen, Akutten, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs hospital.

Kursavgift 

4700,-

Ved servering av lunsj tilkommer det 300,- per dag

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Antall plasser

30

Målgruppe

I ny spesialiststruktur er fokusert akuttmedisinsk ultralyd et sentralt læringsmål for en rekke spesialiteter. Dette kurset vil ta høyde for å dekke krav til kompetanse innen del 2 indremedisin og del 3 akutt- og mottaksmedisin. Samtidig vil leger i spesialisering innen allmennmedisin, generell kirurgi og anestesiologi ha nytte av dette ultralydkurset.

Tema/kursinnhold

Ultralyd abdomen:

 • Nyrer-urinveier: Hydronefrose, blære/urinjet
 • Galleblære: Cholecystolithiasis, cholecystitt
 • Abdominalaorta - AAA
 • Uterus - Deteksjon av intrauterint svangerskap, fetal hjertefrekvens
 • Væskestatus/sjokkvurdering: Fri væske i buken (FAST), perikardvæske, vena cava inferior

Ultralyd hjerte:

 • Kammerdimensjoner
 • Venstre og høyre ventrikkelfunksjon; inkl regionale kontraksjonsforstyrrelser
 • Perikardvæske
 • Orienterende klaffevurdering
 • Vena cava inferior
 • Aorta ascendens/arcus aorta

Ultralyd thorax:

 • Pleuravæske (FAST)
 • Pneumothorax (e-FAST)
 • Lungeødem

Ultralyd ekstremiteter:

 • Dyp venetrombose
 • Arteriell vurdering

Muskel/skjelett/hud:

 • Muskel- og seneruptur
 • Identifisere quadricepsmuskulaturen og quadricepssenen
 • Identifisere triceps sura og achillessenen
 • Leddvæske
 • Væske i hofteledd og knær
 • Knehasen og området for Baker cyste

Ultralydbruk ved prosedyrer:

 • Venøs tilgang
 • Abscesser/cellulitt

Litteratur

Det er ønskelig at deltakerne forbereder seg faglig forut for kurset slik at mest mulig kan benyttes til praktiske ferdigheter og hands-on trening. Det finnes en rekke online ressurser som er anvendelige for innføring i fokusert akuttmedisinsk ultralyd i henhold til nevnte læringsmål. Det er utarbeidet en brosjyre fra Mottaksavdelingen ved St. Olavs hospital med et utvalg av tilgjengelige online læringsressurser. Denne brosjyren sendes ut til kursdeltakerne.

Annen informasjon

Fokusert akuttmedisinsk ultralyd har som formål å rettlede utredning og gi svar på konkrete akuttmedisinske problemstillinger omkring pasienter i den akutte settingen. Den fokuserte ultralyden er et supplement til den akutte kliniske undersøkelsen av pasienten. Fokusert eller orienterende akuttmedisinsk ultralyd har derimot ikke som mål å erstatte eller overta en grundig og systematisk ultrasonografisk undersøkelse utført ved en radiologisk avdeling eller en fullverdig ekkokardiologisk undersøkelse gjennomført av en kardiolog. Akuttmedisinsk ultralyd skal brukes som et klinisk verktøy og vil primært understøtte eller avkrefte differesialdiagnostiske betraktninger i den initiale vurderingen av en akutt syk eller skadet pasient. Undersøkelsen blir ofte utført under suboptimale forhold og under tidspress. Akuttmedisinsk ultralyd kan benyttes ved resuscitering, diagnostikk, symptomutredning og prosedyrer.

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?