Ultralyd for anestesileger uke 48, 2023 (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i anestesiologi

EKSTRAKURS

Ultralyd for anestesi er et ekstrakurs, og gjennomføring forutsetter et tilstrekkelig antall deltakere. I utgangspunktet planlegges kurset gjennomført kun mandag og tirsdag, men dersom pågangen er stor vil kurset kunne utvides med en gruppe som deltar mandag og tirsdag, og en ny gruppe onsdag og torsdag (15 + 15 deltakere)

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for per 01.09.2023. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

MÅLGRUPPE

Anbefalt kurs for LIS i Anestesiologi som tar spesialistutdanning etter ny ordning.
Kurset er et grunnkurs i ultralyd og bør gjennomføres tidlig i spesialiseringen i anestesiologi. Det settes ikke krav til at deltagerne har gjennomført Grunnkurs I eller II før kursstart.

KURSKOMITE

Nils Petter Oveland, anestesilege ved Stavanger Universitetssjukehus (leder), Charlotte Skorpen, Bjarte Sørensen, Victoria Vatsvåg.

LÆRINGSMÅL

Overordnet læringsmål: Etter endt introduksjonskurs vil deltageren ha en basis kunnskap om klinisk ultralyd, og kunne utføre ultralydundersøkelser av hjertet, lungene, buken og større blodkar. Videre vil de beherske de mest anvendte nerveblokader på over- og underekstremitetene, samt kunne bruke ultralyd til å sikre sentral og perifer vaskulær tilgang.

KURSAVGIFT

4700 kr (med forbehold om endringer)

ANTALL DELTAKERE

15 stk.

LITTERATUR

E-læring:
Før kursstart får alle deltagerne tilsendt en link til e-læringen/videoforelesningene der alle relevante emner i klinisk ultralyd dekkes. Denne vil normalt ta 6-8 timer å se gjennom. Videre sendes det ut annet online materiale som kan benyttes. Etter dette er det ikke behov lange kateter-foredrag på selve ultralydkurset, kun korte oppsummerings-foredrag.

Anbefalt fordypningslitteratur:
Textbook: “Point of care ultrasound for emergency medicine and resuscitation”. Oxford university press. 2019.

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Dag 1 – mandag 27. november
0900-0945 Hvorfor bruke ultralyd?
0945-1100 Basal ultralydfysikk i praksis   
1100-1130 Akutt abdomen – aorta og galle  
1130-1215 Lunsj
1215-1315 Praktisk skanning aorta og galle 
1315-1345 Lungeultralyd  
1345-1415 Traumeultralyd – FAST
1415-1600 Praktisk skanning – Lunge og FAST 

Dag 2  - tirsdag 28. november
0830-0900 Hemodynamikk og vurdering av væskestatus  
0900-0945 Hjerteultralyd Nils Petter Oveland
0945-1115 Praktisk skanning av hjerte
1115-1200 Lunsj
1200-1245 Ultralydveiledet vaskulær tilgang og pleuratapping  
1245-1345 Praktisk skanning vaskulær tilgang og pleuratapping
1345-1545 Praktiske ultralyd-caser innen hjertestans, hjerteinfarkt og abdominal aorta aneurisme
1545-1600 Oppsummering og avslutning
Fant du det du lette etter?