Ultralyd for anestesileger, uke 4, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i anestesiologi

VIKTIG INFORMASJON

Kurset arrangeres for 15 deltakere for mandag og tirsdag og deretter 15 nye deltakere onsdag og torsdag. Altså skal hver deltaker kun delta 2 av dagene - mandag og tirsdag eller onsdag og torsdag.
Deltakerne deles i to grupper for å bedre kunne ivareta smittevern i forbindelse med kurset.
Kursopptak foretas samlet. Dersom søkere har preferanser i forhold til hvilke dager de skal delta kan dette påføres påmeldingen i feltet "Annen informasjon som kan være relevant i forhold til kursopptak". Merk at det kan ikke garanteres at man får plass på ønskede dager, men vi vil etter beste evne prøve å ta hensyn til dette. Ta kontakt med RegUt Vest ved spørsmål.
Kurset planlegges som fremmøtekurs og er ikke egnet for digitalisering. Dersom smittesituasjonen tilsier at det ikke er forsvarlig å gjennomføre kurset vil det kunne bli avlyst/utsatt på kort varsel.

MÅLGRUPPE

Anbefalt kurs for LIS i Anestesiologi som tar spesialistutdanning etter ny ordning.
Kurset er et grunnkurs i ultralyd og bør gjennomføres tidlig i spesialiseringen i anestesiologi. Det settes ikke krav til at deltagerne har gjennomført Grunnkurs I eller II før kursstart.

KURSKOMITE

Nils Petter Oveland, anestesilege ved Stavanger Universitetssjukehus (leder), Torvind Næsheim, Charlotte Skorpen, Bjarte Sørensen, Victoria Vatsvåg.

LÆRINGSMÅL

Overordnet læringsmål: Etter endt introduksjonskurs vil deltageren ha en basis kunnskap om klinisk ultralyd, og kunne utføre ultralydundersøkelser av hjertet, lungene, buken og større blodkar. Videre vil de beherske de mest anvendte nerveblokader på over- og underekstremitetene, samt kunne bruke ultralyd til å sikre sentral og perifer vaskulær tilgang.

KURSAVGIFT

4100 kr i kursavgift

ANTALL DELTAKERE

Totalt 30. Første 15 deltagere kommer mandag og tirsdag. Siste 15 deltakere kommer onsdag og torsdag.

LITTERATUR

E-læring:
Før kursstart får alle deltagerne tilsendt en link til e-læringen/videoforelesningene der alle relevante emner i klinisk ultralyd dekkes. Denne vil normalt ta 6-8 timer å se gjennom. Videre sendes det ut annet online materiale som kan benyttes. Etter dette er det ikke behov lange kateter-foredrag på selve ultralydkurset, kun korte oppsummerings-foredrag.

Anbefalt fordypningslitteratur:
Textbook: “Point of care ultrasound for emergency medicine and resuscitation”. Oxford university press. 2019.

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Gruppe A på 15 deltakere deltar mandag og tirsdag
Dag 1 gruppe A – mandag 24. januar
09:00 Velkommen. Nils Petter Oveland
09:15 Basal ultralydfysikk m/demo. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
10:00 Akutt abdomen – aorta og galle. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
10:30 HOT* aorta og galle. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
11:30 Lungeultralyd. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
12:00 Lunch
13:00 Traumeultralyd - FAST. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
13:30 HOT* FAST og lunge. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
15:00 Vena cava – vurdering av væskestatus. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
15:30 HOT* vena cava. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
16:00 Avslutning dag 1. Nils Petter Oveland

Dag 2 gruppe A - tirsdag 25. januar
08:30 Velkommen. Nils Petter Oveland
08:45 Hjerteultralyd - FATE. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
09:30 Ultralyd ved hjertestans. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
10:00 HOT* FATE. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
11.00 Ultralydveiledet innleggelse av perifere venekanyler (PVK). Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
11:30 Ultralydveiledet innleggelse av sentralvenøse katetere (SVK). Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
12:00 Lunch
13:00 HOT* PVK og SVK. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
14:00 Ultralydveiledet nerveblokkade; blokkade av pleksus i overekstremiteter og femoralblokkade i underekstremiteter. Caroline Fugelli
15:00 HOT* nerveblokkader. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
16:00 Avslutning dag 2. Nils Petter Oveland

Kurs slutt for gruppe A.

Gruppe B med 15 nye deltakere deltar onsdag og torsdag
Dag 1 gruppe B – Onsdag 26. januar
09:00 Velkommen. Nils Petter Oveland
09:15. Basal ultralydfysikk m/demo. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
10:00 Akutt abdomen – aorta og galle. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
10:30 HOT* aorta og galle. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
11:30 Lungeultralyd. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
12:00 Lunch
13:00 Traumeultralyd - FAST. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
13:30 HOT* FAST og lunge. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
15:00 Vena cava – vurdering av væskestatus. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
15:30 HOT* vena cava. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
16:00 Avslutning dag 1. Nils Petter Oveland

Dag 2 gruppe B – torsdag 27. januar
08:30 Velkommen. Nils Petter Oveland
08:45 Hjerteultralyd - FATE. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
09:30 Ultralyd ved hjertestans. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
10:00 HOT* FATE. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
11.00 Ultralydveiledet innleggelse av perifere venekanyler (PVK). Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
11:30 Ultralydveiledet innleggelse av sentralvenøse katetere (SVK). Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
12:00 Lunch
13:00 HOT* PVK og SVK. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
14:00 Ultralydveiledet nerveblokkade; blokkade av pleksus i overekstremiteter og femoralblokkade i underekstremiteter. Caroline Fugelli
15:00 HOT* nerveblokkader. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen
16:00 Avslutning dag 2. Nils Petter Oveland

Kurs slutt gruppe B

Fant du det du lette etter?