Tumorkirurgi 2023 (ORT)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i ortopedisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i ortpedisk kirurgi

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

LÆRINGSUTBYTTE

Kurs i kreftortopedi skal gi LIS kunnskap om symptomer og tegn på primær kreftsykdom i muskel- og skjelettapparatet. De skal ha kunnskap om de vanligste benigne muskel- og skjelettsvulster og hvordan disse kan håndteres på lokalsykehus. De skal ha kunnskap om håndtering av patologiske frakturer og metastaser til skjelett. Torsdag er hovedtema utredning og behandling av ondartede muskel- og skjelettsvulster (sarkomer). Fredag er hovedtema – håndtering av benigne benlesjoner, patologiske frakturer med ukjent diagnose og behandling av metastaser til skjelett.

KURSKOMITE

Anders Sund, Ortoped, Haukeland Universitetssjukehus (Kursleder) anders.sund@helse-bergen.no  
Joachim Thorkildsen, Ortoped, Radiumhospitalet, OUS (Kursleder) jthork@ous-hf.no

ANTALL TIMER

12

Antall deltakere

Maks 40

KURSPRIS

5300,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer).

Merk at vi har "pakkepris" - deltakere som i tillegg til Tumorkirurgi også deltar på Barneortopedi som avsluttes ved lunsj samme dag som Tumorkirurgi starter, får rabatt. Total kurspris inkludert lunsj og pauseservering blir da kr. 9700,- (med forbehold om endringer). HUSK AT DET ER EGEN PÅMELDING TIL BARNEORTOPEDI! Mulighet for pakkepris avhenger av søkermengde og tilgjengelighet. 

LITTERATUR

Kapittel 2.13 i boka «Kreftsydommer» vil være tilgjengelig på kursnettside.
Kapittel 9.1 Patologiske frakturer fra «Bruddbehandling» (Vossakurset).

PROGRAM 

Torsdag 16/11: Sarkomer i bløtvev og ben
13.00 - 13.10 Innledning 
13.10 - 13.30 Klinikk og diagnostikk av svulster i bløtdelene
13.30 - 13.50 Radiologi - svulster i bløtvev
13.50 - 14.00 Interaktiv quiz problemkasus

14.00 - 14.10 Kaffepause

14.10 - 14.30 Kir behandling og prognose ved bløtvevsarkom
14.30 - 14.50 Onkologisk behandling av bløtvevsarkomer
14.50 - 15.00 Interaktiv quiz problemkasus

15.00 - 15.10 Kaffepause

15.10 - 15.30 Klinikk og diagnostikk av bensarkomer
15.30 - 15.50 Radiologi - svulster i benvev
15.50 - 16.00 Interaktiv quiz problemkasus

Fredag 17/11: Fortsettelse sarkomer. Benigne benlesjoner, metastaser og patologiske frakturer

08.00 - 08.30 Kirurgisk behandling av bensarkomer
08.30 - 08.40 Onkologisk behandling av bensarkomer
08.40 - 08.50 Interaktiv quiz problemkasus
08.50 - 09.00 Kaffepause

09.00 - 09.30 Utredning og behandling benigne benlesjoner
09.30 - 09.50 Problemkasus

09.50 - 10.00 Kaffepause
10.00 - 10.30 Onkologisk håndtering av metastaser
10.30 - 11.00 Kirurgisk behandling metastaser
11.00 - 11.15 Håndtering av patologiske brudd
11.15 - 11.30 Interaktiv quiz problemkasus

11.30 - 12.30 Lunsj/utsjekk

12.30 - 12.40 «Hva nå?» Hvordan formidle dårlig nytt
12.45 - 13.30 Kursprøve og evaluering


Med forbehold om endringer.

Fant du det du lette etter?