Tumorbiologi høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Onkologi (18 timer)

Påmelding

Kurset er fullt, nye søkere settes på venteliste og kontaktes kun dersom det blir ledig plass. 

TIMETALL

18 timer

KURSLEDER

Oddbjørn Straume

LÆRINGSMÅL

Et hovedmål for kurset er at kursdeltagerne skal erverve detaljert kunnskap om hva kreft egentlig er samt hvilke muligheter slik kunnskap åpner opp for med tanke på moderne målrettet medisinsk behandling av sykdommen. Kursdeltagerne skal kunne kjenne igjen tumorbiologiske prosesser ved observasjon av pasienter under ulik behandling i klinikken samt tolke konsekvensen av disse for utfall av behandlingen. Kursdeltakerne skal erverve kunnskap om de molekylære endringene som ligger til grunn for utvikling av kreft, ha en klar forståelse og være oppdatert med hensyn på onkogener, tumor-suppressor gener, gen arrangementer, tumor metabolisme, basal tumor immunologi, DNA-reparasjon, signalveier og vekstfaktorer. Videre, DNA-analyse og sekvensering, kunnskap om gen terapi, rasjonell "drug-design" og monoklonale antistoffer. Videre skal kursdeltagerene erverve seg kunnskap om viktigheten av samspillet mellom tumorceller og mikromiljøet. Være i stand til å lese og forstå litteratur som omhandler molekylærbiologiske aspekter av kreft. Nivå er tilpasset det onkologer vil trenge i fremtiden. Det vil si at deltagere uten bakgrunn innen tumorbiologi, må regne med en betydelig arbeidsinnsats, og gjennomgang av basal litteratur. Vi vil sende ut lenker for aktuelle artikler til deltakerne før kurset.

ANTALL DELTAKERE

Maks 40

KURSPRIS

5000,-

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Onsdag
09:15 Åpning, praktisk informasjon.
Utdeling av gruppearbeid og anbefaling av litteratur
09:45 Introduksjon – ”Hallmarks of Cancer”. Niels Aarsæther
10:45 Onkogener og tumor suppressorgener. Niels Aarsæther
11:45 Kreftgener og arvelig kreft. Hildegunn Høberg Vetti
12:30 LUNSJ
13:30 Molekylærgenetiske teknikker i kreftdiagnostikk. Lars Helgeland
14:15 Gruppearbeid. Straume/Eikesdal/Aarsæther
16:15 Slutt

Torsdag
08:15. Cellulære signalveier. Bjørn Tore Gjertsen
09:15 Invasjon/metastasering. Tor-Christian Johannessen
10:15 Kreftgenomikk og persontilpasset medisin. Per Eystein Lønning
11:15 Behandlingsresistens og biomarkører. Hans Petter Eikesdal
12:15 Tumor metabolisme. Nils Halberg
13:00 LUNSJ
13:45 Tumor Stroma. Hans Petter Eikesdal
14:30 Gruppearbeid. Presentasjon. Straume/Eikesdal/Aarsæther

16:30 Slutt

Fredag
08:15 Basal tumorimmunologi. Silke Appel
09:15 Immunsystemet og kreftbehandling. Oddbjørn Straume
10:15 Tumorcelle plastisitet og kliniske konsekvenser. Kjersti Davidsen og Oddbjørn Straume
11:15 Nye, målrettede kreftmedikamenter. Daniel Heinrich
12:15 Å observere tumorbiologi i klinikken. Interaktiv time. Oddbjørn Straume
13:00 LUNSJ
13:45 Angiogenese. Oddbjørn Straume
14:30 Kursprøve. Oppsummering og evaluering. Oddbjørn Straume

16:00 Slutt


Fant du det du lette etter?