Tumorbiologi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Onkologi (18 timer)

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

LÆRINGSMÅL

Et hovedmål for kurset er at kursdeltagerne skal erverve detaljert kunnskap om hva kreft egentlig er samt hvilke muligheter slik kunnskap åpner opp for med tanke på moderne målrettet medisinsk behandling av sykdommen. Kursdeltagerne skal kunne kjenne igjen tumorbiologiske prosesser ved observasjon av pasienter under ulik behandling i klinikken samt tolke konsekvensen av disse for utfall av behandlingen. Kursdeltakerne skal erverve kunnskap om de molekylære endringene som ligger til grunn for utvikling av kreft, ha en klar forståelse og være oppdatert med hensyn på onkogener, tumor-suppressor gener, gen arrangementer, tumor metabolisme, basal tumor immunologi, DNA-reparasjon, signalveier og vekstfaktorer. Videre, DNA-analyse og sekvensering, kunnskap om gen terapi, rasjonell "drug-design" og monoklonale antistoffer. Videre skal kursdeltagerene erverve seg kunnskap om viktigheten av samspillet mellom tumorceller og mikromiljøet. Være i stand til å lese og forstå litteratur som omhandler molekylærbiologiske aspekter av kreft. Nivå er tilpasset det onkologer vil trenge i fremtiden. Det vil si at deltagere uten bakgrunn innen tumorbiologi, må regne med en betydelig arbeidsinnsats, og gjennomgang av basal litteratur. Vi vil sende ut lenker for aktuelle artikler til deltakerne før kurset.

ANTALL DELTAKERE

Maks 40

KURSPRIS

5690,- med forbehold om endringer

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Onsdag
09:15 Åpning, praktisk informasjon.
Utdeling av gruppearbeid og anbefaling av litteratur
09:45 Introduksjon – ”Hallmarks of Cancer”. Oddbjørn Straume
10:45 Onkogener og tumor suppressorgener. Øystein Fluge
11:45 Kreftgener og arvelig kreft. Hildegunn Høberg Vetti

12:30 LUNSJ

13:30 Molekylærgenetiske teknikker i kreftdiagnostikk. Anders Molven
14:15 Gruppearbeid. 
16:15 Slutt

Torsdag
08:15 Cellulære signalveier. Bjørn Tore Gjertsen
09:15 Behandlingsresistens. Stian Knappskog
10:15 Progniske og prediktive biomarkører. Oddbjørn Straume
11:15 Tumor metabolisme. Nils Halberg
12:15 Tumor mikromiljø. Eli Sihn Samdal Steinskog

13:00 LUNSJ

13:45 Invasjon/metastasering. Eli Sihn Samdal Steinskog
14:30 Gruppearbeid, presentasjon
16:30 Slutt

Fredag
08:15 Basal tumorimmunologi. Dag Yi
09:15 Immunsystemet og kreftbehandling. Oddbjørn Straume
10:15 Tumorcelle plastisitet og kliniske konsekvenser. Kjersti Davidsen
11:15 Nye, målrettede kreftmedikamenter. Daniel Heinrich
12:15 Å observere tumorbiologi i klinikken. Interaktiv time. Oddbjørn Straume

13:00 LUNSJ

13:45 Angiogenese. Oddbjørn Straume
14:30 Kursprøve/oppsummering/evaluering. Oddbjørn Straume
16:00 Slutt
Fant du det du lette etter?