Trygdemedisin

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset er obligatorisk i spesialisering Fysikalsk medisin og rehabilitering og gir nødvendig kunnskap om arbeidet med spesialisterklæringer, fastsetting av medisinsk invaliditet og den sakkyndiges ansvar og rolle, jamfør sjekklisten. Kurs gir oversikt over trygdens regelverk i forhold til ytelser, refusjoner m.m.

Læringsmål

FMR-008 Sakkyndig
FMR-009 Arbeidsevne og indikasjoner for arbeidsrettede tiltak
FMR-011 Spesialisterklæringer
FMR-012 Regelverk - hjelpemidler og tilpasning av bolig
FMR-013 Stønadsordninger

Kursavgift

NOK 6590,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 32 deltakere

Kurskomite

Jovana Ninkov: Jovana.Ninkov@sykehuset-innlandet.no
Idun Stenhammer Aanerød: Idun.Stenhammer.Aanerod@sykehuset-innlandet.no

Andre opplysninger

Kurset avsluttes med kursprøve.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?