Trygdemedisin

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering (24t)

Læringsmål

FMR-008 Selvstendig kunne utøve rollen som sakkyndig i fysikalsk medisin og rehabilitering i henhold til gjeldende regelverk og lovgivning. FMR-009 Selvstendig kunne vurdere forventet arbeidsevne og indikasjoner for arbeidsrettede tiltak. FMR-011 Selvstendig kunne utarbeide spesialisterklæringer, etter mandat, til forsikringsselskap eller spesialisterklæringer om ménerstatning til NAV. FMR-012 Kjenne til regelverk for hjelpemidler og tilpasning av bolig. FMR-013 Kjenne til relevante offentlige stønadsordninger. I tillegg dekkes delvis FMR-006 Selvstendig kunne samarbeide med fastleger, kommunehelsetjenesten, NAV og andre aktører i rehabiliteringsforløpet.

Kursavgift

NOK 5000,-

Kursdeltakere

Maks 30

Kurskomite

Jovana Ninkov: Jovana.Ninkov@sykehuset-innlandet.no

Idun Stenhammer Aanerød: Idun.Stenhammer.Aanerod@sykehuset-innlandet.no

Litteratur

Kompendiet sendes ut elektronisk kort tid forut kursstart

Andre opplysninger

Kurset avsluttes med kursprøve

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?