Tropesykdommer (INF)

Ny ordning: Anbefalt kurs i infeksjonssykdommer.
Gammel ordning: Kurs anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne diagnostisere og behandle de viktigste importerte og tropiske infeksjonssykdommene, og kjenne til forekomst av disse. Deltakerne skal kunne håndtere importerte infeksjoner i Norge, samt få kjennskap til legearbeid i utviklingsland. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til læringsmålene for infeksjonssykdommer, men egner seg også for leger under spesialisering i allmennmedisin, pediatri og indremedisin og leger som skal arbeide i utviklingsland.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål:

Basiskompetanse
INF-001 Infeksjoner - diagnostikk, behandling og oppfølging
INF-002 Interaksjoner – mikrober og vert
INF-004 Feber, ukjent årsak 
Intensivbehandling 
INF-006 Intensivmedisinsk behandling – infeksjoner
INF-008 Sepsis med multiorgansvikt
Hiv
INF-011 Opportunistiske infeksjoner ved immunsvikt
Viral hepatitt
INF-018 Akutt viral hepatitt
INF-019 Kronisk viral hepatitt
Seksuelt overførbare sykdommer
INF-020 Epidemiologi, klinisk bilde og smitteoppsporing
INF-021 Diagnostiske metoder, prøvetaking og tolkning av prøvesvar
INF-022 Pasientveiledning og behandling av SOS
Importsykdommer
INF-023 Epidemiologi, klinisk vurdering, diagnostikk, behandling og isolasjon
INF-024 Særlig farlige infeksjonssykdommer
INF-025 Epidemiologi, forebygging av smittsomme sykdommer under reise
Mykobakterieinfeksjoner
INF-026 Aktiv tuberkulose
Antimikrobiell behandling
INF-031 Antimikrobiell profylakse
INF-033 Antimikrobielle legemidler – indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjonsutfordringer
Epidemiologi 
INF-037 Infeksjonssykdommers globale utbredelse og pågående utbrudd
INF-038 Smittsomme sykdommer - melderutiner
Bioterrorisme
INF-039 Smittsomme sykdommer – særlige farlige
Smittevern
INF-040 Smittsomme sykdommer – risiko for smittespredning
INF-041 Resistente mikrober – oppdage sykdomstilfeller, utrede og varsle
INF-042 Isolasjonsrutiner og tiltak for å hindre smittespredning
Mikrobiologi
INF-045 Immunsvekkede pasienter – mikrober som kan føre til infeksjoner
INF-046 Prøvetaking og valg av transportmedium
INF-048 Mikrobiologisk hurtigdiagnostikk
INF-049 Mikrobiologiske funn – klinisk relevans, antimikrobiell behandling og sykehushygiene
INF-050 Mikrobiologiske svar 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 8200,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Frank Olav Pettersen

Mogens Jensenius 
Kristian Tonby og 

Litteratur

Beeching, Gill. Lecture Notes: Tropical Medicine, 7th Edition, 2014
Davidson, Brent, Seale, Blumberg. Oxford Handbook of Tropical Medicine, 5th Edition, 2022
Peters' Atlas of Tropical Medicine and Parasitology, 7th Edition, 2018
Rothe. Clinical Cases in Tropical Medicine, 2nd Edition, 2020
Keystone et al. Travel Medicine, 4th Edition, 2019
Norsk legemiddelhåndbok. Kapittel T1.6, T1.18, T1.19, L1.5. og L1.6. Lastes ned fra www.legemiddelhandboka.no
Håndbok for Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus. Kapittel «Importsykdommer». Lastes ned fra www.metodebok.no

Andre opplysninger

Kurset foregår i Søsterhjemmet (bygg 2) på Ullevål sykehus, et stort og ruvende mursteinshus ikke langt fra hovedinngang og ved siden av Kiwi-butikken og apoteket.

Kurset er "papirløst", og vi deler ikke ut handouts. Alle foredrag legges fortløpende inn i en Dropbox som vil være åpen for deltakerne under kurset og i en begrenset tid etterpå. Alle kursdeltakere bør derfor ved siden av penn og papir ha med egen laptop. Det er begrenset med stikkontakter i kurslokalet, og møt helst opp med fulladet batteri. Uansett kan det være lurt å ta med en ladekabel, og kanskje en skjøteledning. Det er trådløst nettverk i kurslokalet.

Vi serverer kaffe, te og sjokolade 2 ganger om dagen i kurslokalet. I 1. etasje på i Søsterhjemmet er det en kantine med buffémat hvor man kan spise lunsj. I Espresso House ved siden av sykehusapoteket serveres god kaffe, te og småretter.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?