Tropesykdommer 2023 (INF)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Infeksjonssykdommer
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Infeksjonssykdommer

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk kunnskap om tropiske infeksjonssykdommer; forekomst, symptomer og funn, diagnostikk og behandling. Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne diagnostisere og behandle de vanligste tropiske infeksjonssykdommer, og skal ha tilegnet seg generell kompetanse og holdninger som er nyttig i møte med pasientpopulasjoner med tropiske infeksjoner i inn- og utland. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til forskriftsmessige læringsmål.

Kurskomite

Kristine Mørch (leder), Bjørn Blomberg, Kurt Hanevik

Timetall 

35

Antall deltakere

Maks 30

Pris

7950,- (med forbehold om endringer)

Litteratur

Davidson, Brent, Seale, Blumberg. Oxford Handbook of Tropical Medicine, 5. utgave, 2022
Nabarro, Laura: “Peters’ Atlas of Tropical Medicine and Parasitology”. 7. utgave, 2019. ISBN: 978-0-7020-4061-0
Gill, Beeching: “Lecture notes on Tropical medicine”. 7. utgave, 2014

Program

Mandag 
10.00  Åpning av kurset. 
10.15 Tuberkulose; epidemiologi
11.00 Tuberkulose; patogenese og diagnostikk. 
11.45 Tuberkulose; klinikk, behandling og forebygging 
13.15  HIV/AIDS epidemiologi 
13.45  Opportunistiske infeksjoner i utviklingsland
14.15  Melioidose
15.00  Antrax og pest
15.40  Tropemedisinske kasustikker

Tirsdag
09.00  Tarmparasitter
09.40  Schistosomiasis
10.20  Taeniasis 
10.50  Cysticerkose
11.30  Hydatid sykdom
13.00  Filariasis 
13.40  Kutan leishmaniasis  
14.20  Visceral leishmaniasis
14.50  Rickettsioser 
15.30  Reisemedisinsk rådgivning 

Onsdag 
09.00 Importfeber 
09.40 Ebola 
10.20 Annen hemorhagiske febersykdom 
10.50 COVID-19 og konsekvenser i utviklingsland 
11.30 Dengue feber 
13.00 Tropisk encefalitt 
13.45 Infeksiøs gastroenteritt 
14.30 Antibiotikaresistens i utviklingsland 
15.15 Kasustikker 
15.30 Interaktiv quiz

Torsdag 
09.00 Malaria epidemiologi og patogenese
09.45 Malaria klinikk og diagnostikk
10.30 Malaria behandling og forebygging
11.15 Tyfoid- og paratyfoid feber
11.45 Interaktiv quiz
13.00 Afrikansk sovesyke 
13.40 Chagas
14.20 Q feber og brucellose 
15.00 Leptospirose 
15.40 Interaktiv quiz 

Fredag 
09.00 Sykdomsforståelse, kulturforskjeller, kommunikasjon 
09.45 Tropiske infeksjoner – interaktiv repetisjon 
10.30 Tropemedisinkurs India 
12.00 – 13.00 Kursprøve
13.00 – 13.15 Gjennomgang av kursprøve. Avslutning av kurset


Fant du det du lette etter?