Traumatologi/plastikkirurgiske prinsipper (ØNH)

Ny ordning: Anbefalt kurs i øre-nese-halssykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i osteosynteseteknikk og plastikkirurgiske teknikker. Deltakerne skal også tilegne seg kunnskap om initial behandling, kirurgisk behandling og oppfølging av pasienter med kranio-maxillo-faciale og/eller laryngale traumer.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål:

Nese, bihuler og ansiktstraumatologi
ØNH-011 Conchaplastikk, conchotomi og concha media bullosa reseksjon/reduksjon
ØNH-012 Septumplastikk
ØNH-013 Rhinoplastikk
Munnhule, pharynx og øsofagus
ØNH-064 Ranula og retensjonscyster, tungebåndsplastikk
Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-090 Aurikkelplastikk
ØNH-091 Øregangsplastikk
ØNH-094 Myringoplastikk og operasjoner på mellomøre og ørebeinsknuten

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5850,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Sinan Ahmed Dheyauldeen saldeen@ous-hf.no
Kurskomite: Michelle Belandres Barbero

Litteratur

  • Traumemanualen, Oslo universitetssykehus: Traumemanualen (metodebok.no)
  • Booth, BC Eppley, R Schmelzeisen: Maxillofacial Trauma and Esthetic Facial Reconstruction. Churchill Livingstone, 2003.
  • J Prein. Manual of Internal Fixation in the Cranio-facial. Shelton, Springer 2002

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?