Traumatologi, plastikkirurgiske prinsipper, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (22t) for LIS i Øre-nese-halssykdommer
For valgfritt kurs, se under Målgruppe

VIKTIG: ALLE KURSDELTAKERE MÅ HA DET NOTERT HVOR MANGE MND DE HAR HATT GRUPPE 1 TJENESTE OG GRUPPE 2 TJENESTE

Målgruppe

Valgfritt kurs (22t) for LIS i Øyesykdommer; Generell kirurgi; Maxillofacial kirurgi; Plastikkirurgi

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i osteosynteseteknikk og plastikkirurgiske teknikker. Deltakerne skal også tilegne seg kunnskap om initial behandling, kirurgisk behandling og oppfølging av pasienter med kranio-maxillo-faciale og/eller laryngale traumer.

Kursavgift

NOK 5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Sinan Ahmed Dheyauldeen
Kurskomite: Hans Erik Høgevold

Litteratur

1.Traumemanual, Ullevål universitetssykehus, https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-traumatologi/traumemanualen
2. Booth, BC Eppley, R Schmelzeisen: Maxillofacial Trauma and Esthetic Facial Reconstruction. Churchill Livingstone, 2003.
3. J Prein. Manual of Internal Fixation in the Cranio-facial. Shelton, Springer 2002

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?