Traumatologi og krigskirurgi - KTK,2022

Anestesiologi, Nevrokirurgi, Ortopedisk kirurgi videre/etterutdanning, Valgfrie kurs: 30t
Generell kirurgi og Maxillofacial kirurgi: 30t
Patologi videreutdanning: Valgfrie kurs: 15t

Målgruppe

 LIS-leger i kirurgi og anestesi. Leger i kirurgiske fag med interesse for fagområdet.

Læringsmål

Kurset i traumatologi og krigskirurgi (KTK) fokuserer på teamarbeid fra skadested til kirurgisk behandling. Prinsipper for triage; utvelgelse til behandling og transport ved store skader blir gjennomgått og øvet. Prinsippene ved Damage kontroll resuscitering, inklusive massiv transfusjon og hemostatisk nødkirurgi, blir gjennomgått og øvet. Behandling av skuddskader med behov for omfattende debridement og behandling av spesifikke organskader. Damage kontroll prinsipper for ortopediske skader gjennomgås. Sentrale militærmedisinske emner vil behandles i forelesninger og demonstrasjoner. Anestesiologiske utfordringer i en lavressurs setting blir gjennomgått, med fokus på moderne anestesiprinsipper ved hemostatisk nødkirurgi, kirurgisk tilgang til vener, arterier og luftveier. Utfordringer med CBRNe problematikk, spesielt i militær setting gjennomgås.

Kursavgift

Kursavgift for kirurger og anestesileger: Kr. 10.000,- Etter tildeling av plass vil man få 2 ukers frist til å bekrefte at man tar imot kursplassen. Denne bekreftelsen er bindende og genererer fakturering for kurset. For andre personellkategorier er avgiften satt til kr. 3000,-. (dekker kost og materiell).

Lunsj Dekkes av FSAN (inkludert i kursavgiften).

Deltakere

Maks 48 deltagere, plasser blir fordelt av kursleder i henhold til ansiennitet

Kurskomite

Forsvarets Sanitet
v/Marius Svanevik – Forsvarets Overlege i Kirurgi

Program

Detaljert ukeprogram vil bli tilsendt personell som får tildelt kursplass.
Det må påberegnes oppstart 0730 hver morgen og dagen vil vare til mellom 1700 og 1900 hver dag.

Fant du det du lette etter?