Transurethral kirurgi høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Urologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Urologi (25t)

Læringsmål 

Blærekreft
URO-022 Transurethral kirurgisk behandling, cystektomi av urinavledninger
URO-024 Komplikasjoner ved inngrep
Vannlatningsplager/funksjonelle forstyrrelser og avløpshinder i nedre urinveier
URO-054 Utrede og diagnostisere
URO-058 TURP, intern uretratomi og cystolitotripsi
URO-059 Benigne tilstander i nedre urinveier – prostataeukleasjon og cystolitotripsi
URO-061 Invasive behandlinger for BPH
URO-062 Urethrastrictur

Vannlatningsplager/funksjonelle forstyrrelser og avløpshinder i nedre urinveier
URO-054 Utrede og diagnostisere
URO-056 Drikke-/miksjonslister og symptomskåreskjema
URO-057 LUTS og inkontinens
URO-058 TURP, intern uretratomi og cystolitotripsi
URO-059 Benigne tilstander i nedre urinveier – prostataeukleasjon og cystolitotripsi
URO-060 Fistulering
URO-061 Invasive behandlinger for BPH
URO-062 Urethrastrictur


Læringsutbytte 

Kandidatene skal ha fått godt innblikk og forståelse til indikasjoner, komplikasjoner og utføring av transurethrale prosedyrer. 

Pris 

6300 med forbehold (inkl lunsj)

Antall deltakere 

30

Timer

25

Kurskomite 

Gigja Gudbrandsdottir (Kursleder) og Per Odland 

Program Foreløpig

Onsdag 16/11 -Prostata

8:30 Velkommen ved kursleder
8:40-9:30 Utredning og diagnostisering av LUTS, Charlotte Bye HDS (LM54,56,57)
9:30-10:30 TURP, live operasjon ved Per Odland HDS (LM58,61)
10:45-11:30 TURP – komplikasjoner 
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:45 TURP, liten med insisjon- live operasjon Jill-Randi Harneshaug HDS
13:45-14:45 Laser og prostataenucleasjon (LM59), REZUM, urolift, Carl Fredrik Knobloch (SiV), Espen Kvan
14:45-15:00 Pause
15:00-15:30 Retropubisk prostatektomi /Robot (LM61), Carl Fredrik Knobloch (SiV) 

Torsdag 17/11 – Blære
8:30-9:15 Indikasjon for TURB, Gigja Gudbrandsdottir HUS
9:15-10:00 TURB- live operasjon ved Ingunn Roth HUS (LM22)
10:00-10:15 Pause
10:15-11:00 Kvalitet og komplikasjoner på TURB, Gigja Gudbrandsdottir HUS (LM22 og 24)
11:00-11:45 Re TUR med Hexvix - live operasjon ved Ingunn Roth HUS evt med parakollikulære biopsier
11:45-12:30 Lunsj
12:30-13:15 En block reseksjon og kjemoreseksjon, Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus (LM24)
13:15-14:15 Biopsi, NBI og behandling på poliklinikken (Gunder Magne Lilleaasen AHUS)
14:15-14:30 Pause
14:30-15:30 Re- TUR og Instillasjonsbehandling, Erik Haug SiV 

19-?? Ut å spise i lag på Villani i Skostredet


Fredag 18/11 – Blærestein og urethrastrikturer

08:30-09:00 Blærestein, etiologi ved Øyvind Ulvik (LM58)
09:00-10:00 Cystolithotripsi – live operasjon ved Jill-Randi Harneshaug(LM58)
10:00-10:15 Pause
10:15-11:00 Urethrastrikturer ved Ole –Jakob Nilsen (LM62)
11:00-11:30 Intern urethratomi- live operasjon ved Stephen Baug (LM58)
11:30-12:00 Lunsj
12:00-13:00 Blærehalssklerose- live operasjon ved Per Odland HDS
13:00-13:45 Botox, Deflux og ureterocele ved Karin Hjelle HUS
13:45-14:00 Pause
14:00-14:20 Evaluering ved kurslederFant du det du lette etter?