Toksikologi for arbeidsmedisinere, Høst 2022 (ARB)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (21t) for LIS i Arbeidsmedisin

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål


ARB-034 Ha god kunnskap om de mest sentrale kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet

ARB – 044 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av partikler

ARB – 045 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier

ARB – 056 Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

ARB – 061 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved mulig skadelige påvirkninger på øvre og nedre luftveier

ARB-072 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger av huden, herunder huden som både opptaks- og målorgan.

ARB – 085 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade nervesystemet

ARB – 096 Ha god kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan medføre økt risiko for utvikling av kreft.

ARB-097: Ha god kunnskap om de viktigste kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet

ARB-099 Ha god kunnskap om toksikologiske mekanismer ved eksponering, opptak, distribusjon, deponering, biotransformasjon og utskillelse/eliminasjon av fremmede stoffer, samt betydningen av individuell følsomhet.

ARB-100 Ha god kunnskap om hovedtyper effekter som kan oppstå ved toksikologiske påvirkninger på ulike organsystemer, samt ikke-organspesifikke effekter

ARB-101 Ha kunnskap om muligheter og begrensninger ved risikovurderinger basert på toksikologiske data, og hvordan risiko kommuniseres overfor de som er eller kan bli berørt av potensielt helseskadelig eksponering.

ARB-102 Ha god kunnskap om grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet.

ARB-103: Ha kunnskap om prinsippene for biologisk overvåkning, samt muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet

Overordnede temaer:
Utsatte grupper
Toksikologiske prinsipper
Eksponeringer og målinger
Helseeffekter og mekanismer
Risikovurdering

 Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om:
· Sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av partikler
· Sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier
· Muligheter og begrensninger ved risikovurderinger basert på toksikologiske data, og hvordan risiko kommuniseres overfor de som er eller kan bli berørt av potensielt helseskadelig eksponering.
· prinsippene for biologisk overvåkning, samt muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet

Studenten skal ha god kunnskap om:
· De mest sentrale kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet
· Hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved mulig skadelige påvirkninger på øvre og nedre luftveier
· Hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger av huden, herunder huden som både opptaks- og målorgan.
· Hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade nervesystemet
· Hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan medføre økt risiko for utvikling av kreft.
· Toksikologiske mekanismer ved eksponering, opptak, distribusjon, deponering, biotransformasjon og utskillelse/eliminasjon av fremmede stoffer, samt betydningen av individuell følsomhet.
· De viktigste kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet
· Hovedtyper effekter som kan oppstå ved toksikologiske påvirkninger på ulike organsystemer, samt ikke-organspesifikke effekter
· God kunnskap om grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

· Selvstendig planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

Kursavgift

NOK 5100,-

Deltakere

Maks 24

Kurskomite

 Silje Kirkerud Særnmo, STAMI: silje.saernmo@stami.no

Program

Unser utarbeidelse

Fant du det du lette etter?