Tinningbenskirurgi, våren 2023 (ØNH)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

VIKTIG, ved påmelding må du i Merknadsfeltet informere om følgende:

Hvor mange måneder har du arbeidet som ØNH-LiS frem til kursstart, i godkjent utdanningsinstitusjon i Norge? Dette inkluderer ikke permisjoner og sykemeldingsperioder, på mer enn 1 måned.
Med permisjon menes all form for permisjon, også svangerskapspermisjon og foreldrepermisjon

Læringsmål

Deltakerne skal få et godt innblikk i de anatomiske forhold som foreligger i temporalbenet samt lære seg å håndtere mikroskop og borrutrustning for å få en basis for fortsatte øre-kirurgiske inngrep på pasienter i klinikken.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål:
Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-086 Dissekere tinningbein
ØNH-095 Proteser og implantater i mellomøret og tinningbein

Kursavgift

NOK 6590,- (inkl lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Greg Jablonski gjablons@ous-hf.no  
Kurskomite: Leif Runar Opheim, Jakob Skalleberg, Muneera Iftikhar og Christine Chiu
Øre-nese-hals avdelingen 

Litteratur

Glasscock & Shambaugh: Surgery of the Ear. Goycoolea, Paparella & Nissen: Atlas of Otologic Surgery.Brackmann, Shelton, Arriaga: Otologic surgery, Middle Ear and Mastoid Surgery: Mario Sanna et al.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?