Tinningbenskirurgi (ØNH)

Ny ordning: Anbefalt kurs i øre-nese-halssykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Deltakerne skal få et godt innblikk i de anatomiske forhold som foreligger i temporalbenet samt lære seg å håndtere mikroskop og borrutrustning for å få en basis for fortsatte øre-kirurgiske inngrep på pasienter i klinikken.

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål:

Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-086 Dissekere tinningbein
ØNH-095 Proteser og implantater i mellomøret og tinningbein

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Greg Jablonski gjablons@ous-hf.no  
Kurskomite: Leif Runar Opheim, Jakob Skalleberg, Muneera Iftikhar og Christine Chiu
Øre-nese-hals avdelingen

Litteratur

Glasscock & Shambaugh: Surgery of the Ear. Goycoolea, Paparella & Nissen: Atlas of Otologic Surgery.Brackmann, Shelton, Arriaga: Otologic surgery, Middle Ear and Mastoid Surgery: Mario Sanna et al.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?