Tinningbenskirurgi, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) for LIS i Øre-nese-halssykdommer

Læringsmål

Deltakerne skal få et godt innblikk i de anatomiske forhold som foreligger i temporalbenet samt lære seg å håndtere mikroskop og borrutrustning for å få en basis for fortsatte øre-kirurgiske inngrep på pasienter i klinikken.

Kursavgift

NOK 5850,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding. Fint om kursdeltakere noterer hvor mange mnd de har hatt gruppe 1 tjeneste og gruppe 2 tjeneste

Kurskomite

Kursleder: Greg Jablonski gjablons@ous-hf.no
Kurskomite: Leif Runar Opheim, Jakob Skalleberg, Muneera Iftikhar og Christine Chiu
Øre-nese-hals avdelingen

Litteratur

Glasscock & Shambaugh: Surgery of the Ear. Goycoolea, Paparella & Nissen: Atlas of Otologic Surgery.Brackmann, Shelton, Arriaga: Otologic surgery, Middle Ear and Mastoid Surgery: Mario Sanna et al.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?