Thyroideasykdommer, kalsium- og fosfatforstyrrelser, osteoporose, andre skjelettsykdommer (Osteogenesis imperfecta (OI), Pagets sykdom m.fl. (END)

Ny ordning: Anbefalt kurs i endokrinologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kursinnholdet omfatter målbeskrivelsen for spesialiteten endokrinologi. Thyreoideasykdommer: hyperfunksjon, hypofunksjon, myksødemkoma, endokrin oftalmopati, struma, tumor i thyreoidea, vurdere thyreoideafunksjon ved annen sykdom og under graviditet.
Forstyrrelser i kalsium- og beinstoffskiftet: hyper- og hypokalsemi, osteoporose og osteomalasi, andre sjeldne tilstander, tolkning av beinmineralmålinger.

Læringsmål

Thyroidea
END-011 Thyroideasykdommer
END-012 Hypothyreose
END-013 Struma med funksjonsforstyrrelser
END-014 Thyroideatumor
END-015 Thyroideaprøver
END-016 Thyroideainngrep
END-025 Endokrin oftalmopati
Osteoporose og kalsiumstoffskiftet
END-024 Osteoporose og andre metabolske skjelettsykdommer
END-027 Metabolske forstyrrelser
Andre endokrine lidelser
END-042 Endokrin sykdom i svangerskapet
END-043 Medikamentelt utløst endokrin forstyrrelse

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).
SEK 9800,-  (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Andre opplysninger

Deltakere må selv organisere overnatting.
Thon Hotel Ullevaal Stadion ligger i samme bygg kurset gjennomføres i.

Ved påmelding oppgir svenske deltakere sitt mobilnummer eller et annet tilfeldig nummer i feltet for HPR-nr.

Kurskomite

Kursleder: Trine E. Finnes

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?