Tarmsykdommer (felles for fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi)(FOR, GAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i fordøyelsessykdommer og  gastroenterologisk kirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal LIS ha tilegnet seg god kunnskap om utredning og behandling av de vanligste sykdommene i tynn- og tykktarm.

Læringsmål

Endoskopi
FOR-011 Enteroskopi 
Andre undersøkelsesmetoder
FOR-020 Pusteprøver
FOR-021 Radiologisk og nukleærmedisinsk undersøkelse
Akutte tilstander
FOR-028 Gastrointestinal blødning - stabilisere
FOR-029 Gastrointestinal blødning - antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier
FOR-035 Akutt alvorlig inflammatorisk tarmsykdom
Diagnostikk og behandling av sykdommer i øsofagus, ventrikkel og duodenum
FOR-037 Tolke funn i øsofagus, ventrikkel og duodenum
Polypper og kreft i tynntarm og tykktarm
FOR-085 Polypper - patogenese og kreftrisiko
FOR-087 Tarmscreening
FOR-088 Tarmkreft - symptomer og funn 
FOR-089 Tarmkreft - utredning
FOR-090 Tarmkreft - kirurgisk og onkologisk behandling
Diagnostikk og behandling av sykdommer i tynntarm og tykktarm
FOR-077 Tolke endoskopifunn i tynn- og tykktarm
FOR-078 Tynntarmssykdommer - årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner
FOR-079 Tynntarmssykdommer - utredning og medikamentell og diettbehandling
FOR-080 Inflammatoriske tarmsykdommer - årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner
FOR-081 Inflammatoriske tarmsykdommer - utrede og tolke funn
FOR-082 Inflammatoriske tarmsykdommer - medikamentell behandling
FOR-083 Inflammatoriske tarmsykdommer, kirurgiske behandling og oppfølging etter kirurgi
FOR-084 Funksjonelle tarmlidelser
FOR-091 Kronisk diaré
FOR-092 Obstipasjon
FOR-093 Divertikkelsykdom
FOR-094 Tarminfeksjoner
FOR-095 Tarmiskemi
FOR-096 Stråle- og cytostatika indusert enteropati og GVHD
FOR-097 Anorektale sykdommer
FOR-099 Tarmiskemi
Ernæring
FOR-098 Ernæring ved fordøyelsessykdommer

Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-059 Inflammatorisk tarmsykdom - strikturplastikker, tarmreseksjoner og totalkolektomi
GAK-060 Inflammatorisk tarmsykdom - medikamentell behandling - Tarmfistler
GAK-061 Bekkenreservoar
GAK-062 Kort tarm-syndrom
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
GAK-068 Divertikkelsykdom
GAK-069 Motilitetsforstyrrelser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6590,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Jørgen Jahnsen
Johannes Schultz
Merete Helgeland

Litteratur

Tekstbøker i tarmsykdommer og gastroenterologisk kirurgi (Ingen obligatorisk litteratur).

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?