Syre-base og elektrolyttforstyrrelser i akuttmedisin vår 2023 (AMM)

Ny ordning: Anbefalt kurs i akutt- og mottaksmedisin
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om årsaker til – og behandling av - syre-base og elektrolyttforstyrrelser med hovedvekt på akutte medisinske og kirurgiske tilstander. Undervisningen er interaktiv med kasuistikker og gruppearbeid.

Læringsmål

Syre-/base- og elektrolyttforstyrrelser
AMM-027 Syre-/base- og elektrolyttforstyrrelser
AMM-028 Dysnatremier
AMM-029 Urinanalyser av elektrolytter - natriumbalansen og osmolalitet

Kursavgift

NOK 5150,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Dag Jacobsen - uxdaja@ous-hf.no

Baard Ingvaldsen

Kiarash Tazmini

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?