Syre-base og elektrolyttforstyrrelser i akuttmedisin, uke 34, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin; Nyresykdommer
Gammel ordning: Godkjent som 14 timer i relevante fag

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om årsaker til – og behandling av - syre-base og elektrolyttforstyrrelser med hovedvekt på akutte medisinske og kirurgiske tilstander. Undervisningen er interaktiv med kasuistikker og gruppearbeid.


Kursavgift

NOK 4600,- (lunsj inkludert)

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Deltakere

Maks 50
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Baard Ingvaldsen
KiarashTazmini
Dag Jacobsen (kursleder; uxdaja@ous-hf.no ).

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?