Syre-base og elektrolyttforstyrrelser i akuttmedisin, uke 34

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin; Nyresykdommer
Gammel ordning: Godkjent som 14 timer i relevante fag

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om årsaker til – og behandling av - syre-base og elektrolyttforstyrrelser med hovedvekt på akutte medisinske og kirurgiske tilstander. Undervisningen er interaktiv med kasuistikker og gruppearbeid.


Kursavgift

NOK 4100,-


NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Baard Ingvaldsen
KiarashTazmini
Dag Jacobsen (kursleder; uxdaja@ous-hf.no).

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?