Syre/ base/ elektrolytter , April

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nyresykdommer 
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Nyresykdommer

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne kunne rekvirere nødvendige og tilstrekkelige lab.prøver. Kunne fortolke avvik med basis i fysiologi og patofysiologi. Stille patofysiologisk diagnose.


Kurskomite

Krystina Parker:
Krystina.parker@ahus.no eller krystina.parker@medisin.uio.no
Akershus universitetssykehus, Nyreavdelingen, Postboks 1000, 1478 Lørenskog


Kursavgift

NOK 7000,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 48


Litteratur

Halperin, M: Fluid, Electrolyte and Acid-base Physiology, 5 th Edition
Up-To-Date: www.uptodate.com
Tazmini, Kiarash: Elektrolyttveileder 2014, Diakonhjemmet sykehus, www. helsebiblioteket.no
Medical physiology
Indre medisin , ny utgave 2017, kapital 24
Ingvaldsen Baard: Kompendium, 4 utgave 2014 – eget forlag

Program

Under utarbeidelse

Kontakt

E-postregutkurs@ous-hf.no


Fant du det du lette etter?