Strålefysikk del II (ONC)

Ny ordning: Anbefalt kurs i onkologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (16t) for LIS i onkologi.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS ha:

  • kunnskap om spesifikasjon av behandlingsvolum og doser ifm med stråleterapi
  • kunnskap om prinsippene for behandlingsplanlegging
  • kjennskap til hvordan man utarbeider en enkel doseplan i et doseplansystem
  • kjennskap til hvordan MR og nukleærmedisin benyttes til diagnostisering av kreftpasienter og hvordan disse bildemodalitetene benyttes i stråleterapien
  • kjennskap til avanserte stråleterapiteknikker som volumetrisk modulert arc terapi (VMAT) og bildeveiledet behandling
  • kjennskap til prinsippene for protonterapi
  • kjennskap til brakyterapi og for hvilke diagnoser denne behandlingsmodaliteten benyttes
  • kjennskap til bruk av radioaktive målsøkende forbindelser i onkologien 

Læringsmål

Stråleterapi
ONC-045 Strålefysikk og radioaktivitet
ONC-046 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-047 Planlegging og gjennomføring av strålebehandling
ONC-048 Behandlingsteknikker

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5850,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Taran Paulsen Hellebust
tph@ous-hf.no

Litteratur

Kun forelesningsmaterialet

Program

Tentativt program (PDF)
Fant du det du lette etter?