Strålebiologi, våren 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Onkologi

Læringsmål


Kurset dekker ONC-049, delvis ONC-046 (lovverket vedr arbeid med ioniserende stråling), og bygger opp under ONC-045, ONC-047, samt de cancerspesifikke læringsmålene for strålebehandling (ONC-050-059). Læringsutbytte (kunnskap og ferdigheter): Kurset bidrar til kompetanse og tekniske ferdigheter i strålebehandling, som er viktig for å kunne forstå og anvende integrerte og kombinerte behandlingsopplegg med ioniserende stråling i kurativ og palliativ setting. Kurset bidrar til grunnleggende ferdigheter i tråd med det europeiske core curriculum, spesielt ESTRO.

Kursavgift

NOK 6200,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Deltakere

Maks 47
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Heidi Lyng, heidi.lyng@rr-research.no

Litteratur


Forelesningene bygger på Basic Clinical Radiobiology, ed. M. Joiner, A. van der Kogel, 4th edition + artikler

Andre opplysninger


Det er ønskelig at kursdeltakerne har tatt kurset "Tumorbiologi", som arrangeres i Bergen med kursleder Oddbjørn Straume, i forkant.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?