Strålebiologi (ONK), våren 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Onkologi

Læringsmål

Stråleterapi
ONC-46 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-49 Effekt av ioniserende stråling på tumorvev og friskt vev
ONC-50 Prostatakreft
ONC-51 Brystkreft
ONC-52 Lungekreft
ONC-53 Kreft i rectum
ONC-54 Maligne lymfomer
ONC-55 Tumor cerebri, primære CNS-tumores
ONC-56 Øre-, nese-, halskreft
ONC-57 Hudkreft
ONC-58 Sarkom
ONC-59 Skjelett- og bløtvevsmetastaser

Læringsutbytte (kunnskap og ferdigheter): Kurset bidrar til kompetanse og tekniske ferdigheter i strålebehandling, som er viktig for å kunne forstå og anvende integrerte og kombinerte behandlingsopplegg med ioniserende stråling i kurativ og palliativ setting. Kurset bidrar til grunnleggende ferdigheter i tråd med det europeiske core curriculum, spesielt ESTRO.

Kursavgift

NOK 6825,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Deltakere

Maks 37

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Heidi Lyng, heidi.lyng@rr-research.no

Litteratur


Forelesningene bygger på Basic Clinical Radiobiology, ed. M. Joiner, A. van der Kogel, 4th edition + artikler

Andre opplysninger


Det er ønskelig at kursdeltakerne har tatt kurset "Tumorbiologi", som arrangeres i Bergen med kursleder Oddbjørn Straume, i forkant.

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?