Strålebiologi (ONC)

Ny ordning: Anbefalt kurs for onkologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Kurset bidrar til kompetanse og tekniske ferdigheter i strålebehandling, som er viktig for å kunne forstå og anvende integrerte og kombinerte behandlingsopplegg med ioniserende stråling i kurativ og palliativ setting. Kurset bidrar til grunnleggende ferdigheter i tråd med det europeiske core curriculum, spesielt ESTRO.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål:

Stråleterapi
ONC-46 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-49 Effekt av ioniserende stråling på tumorvev og friskt vev
ONC-50 Prostatakreft
ONC-51 Brystkreft
ONC-52 Lungekreft
ONC-53 Kreft i rectum
ONC-54 Maligne lymfomer
ONC-55 Tumor cerebri, primære CNS-tumores
ONC-56 Øre-, nese-, halskreft
ONC-57 Hudkreft
ONC-58 Sarkom
ONC-59 Skjelett- og bløtvevsmetastaser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 37 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Heidi Lyng, heidi.lyng@rr-research.no

Litteratur

Forelesningene bygger på Basic Clinical Radiobiology, ed. M. Joiner, A. van der Kogel, 4th edition + artikler

Andre opplysninger

Det er ønskelig at kursdeltakerne har tatt kurset "Tumorbiologi", som arrangeres i Bergen med kursleder Oddbjørn Straume, i forkant.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?