Stensykdommer: Utredning og behandling av nyrestein

Gammel ordning: obligatorisk kurs for LIS i Urologi
Ny ordning: anbefalt kurs for LIS i Urologi

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med teoretiske og praktiske kunnskaper om etiologi, klinikk, utredning, behandling og oppfølging av nyresteinsykdom.

Kursleder

Peder Gjengstø og Øyvind Ulvik

Pris

5100,- med forbehold om endringer

Antall

Maks 25 personer

Andre opplysninger

Kurskompendium sendes elektronisk til deltagerne før kurset. Deltagerne anbefales å lese det før kurset begynner.

Kursprogram


Mandag 17.01.22
11.00 Åpning ved Peder Gjengstø, Urol. avd. HUS
11.05 Kursprøve
11.40 Fra operasjonsavd: URS. Øyvind Ulvik.
12.20 Tekniske momenter ved URS. Gruppediskusjon
13.00 Pause
13.30 Fra operasjonsavd: URS. Bjarte Almås.
14.10 Steindannelse: Årsaker, utredning, profylakse. Gjengstø.
15.00 Anatomi og teknikk ved PCNL. Ulvik
15.30 Kasuistikker ved kursdeltagerne.
16.00 Pause
16.15 Endoskopiske steinknusemetoder v. Gjengstø
16.35 Tirsdagens pasienter. Operatør, Urol.avd.
16.50 Kasuistikker ved deltagerne.
17.30 Slutt


Tirsdag 18.01.22
08.30 Kasuistikker ved deltagerne
09.00 Fra operasjonsavd: PCNL. Ulvik og Gjengstø
10.20 Infeksjon og sten v. Almås.
10.45 Akutte flankesmerter: Diagnostikk og behandling. Ulvik.
11.15 Fra operasjonsavd: URS v. Gjengstø.
11.50 Pause
12.30 Fra operasjonsavd: URS v. Ulvik.
13.15 Rtg.us. ved nyrestein. Gjengstø.
14.20 Urinundersøkelse ved urolithiasis. Almås
14.45 Oppløsning av nyrestein. Ulvik.
15.00 Pause
15.20 Kasuistikker ved deltagerne
16.00 Oppfølging og kontroll av nyresteinspasienter. Almås.
16.15 Onsdagens pasienter. Ulvik.
16.30 Slutt


Onsdag 19.01.22

08.30 Indikasjoner for URS, PCNL og SWL. Ulvik.
09.05 Stein hos barn. Gjengstø.
09.30 Fra operasjonsavd: URS v. lege i spesialisering.
10.05 SWL: Teori. Ø Ulvik.
10.20 Fra operasjonsavd: URS ved kursdeltager og Gjengstø.
11.00 Kasuistikker ved deltagerne.
11.45 Pause
12.25 Stein hos gravide. Ulvik
12.50 SWL behandling av pasient. Mona Toft, Kir.avd. HUS,
13.30 Komplikasjoner ved steinbehandling. Diskusjon
14.00 Stenter og guidewire. Diskusjon
14.20 Pause
14.35 Kursprøve og gjennomgang av kursprøve
15.40 Kursevaluering
16.10 Slutt

Fant du det du lette etter?