Smerte/hodepine

Er ikke et nasjonalt kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttig kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål og nyttig kurs for LIS i ny ordning i Nevrologi
OBS! Ny påmeldingsfrist 30. september. Dette kurset blir arrangert digitalt!

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er godkjent for ved kursstart.
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer ved avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

  • Kjenne den internasjonale hodepineklassifikasjonen
  • Kunne diagnostisere og behandle alle de primære hodepinene (migrene med og uten aura, tensjons-type hodepine, klasehodepine, paroksysmal hemikrani, hemikrania continua, SUNCT, primær anstrengelsesutløst hodepine, seksuelt utløst hodepine, hostehodepine, benign nattlig hodepine), og de kroniske hodepiner, inklusive MOH (Medikament overforbrukshodepine).
  • Ha kunnskap om en biopsykososial modell for de primære hodepinetilstandene, og for hodepinenes patofysiologi og genetikk.
  • Kjenne alle de viktigste farlige sekundære hodepiner.
  • Kunne anvende faresignalene for og foreta utredning av farlige sekundære hodepiner.
  • Kjenne til spesielle forhold når det gjelder diagnostikk og behandling av hodepine hos barn og ungdom, og hos kvinner i fertil alder.
  • Ha kunnskap om hodepine som folkehelseproblem, og hvordan man kan organisere omsorgen for hodepinepasienter. 

Kursledere

Erling Tronvik og Lars Jacob Stovner

Kursavgift

5850,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall kursplasser

80

Læringsmål

NEV-033 Akutt hodepine, migrene, spenningshodepine, klasehodepine med mer
NEV-051 Smertetilstander

Tema

Hodepinediagnostikk og utredning, faresignaler, behandling, patofysiologi, folkehelseaspekter

Program

2023 Smerte og hodepine digitalt.pdf

Fant du det du lette etter?