Smertebehandling. Obstetrisk anestesi og analgesi vår 2023

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i anestesiologi (22 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i anestesiologi

DELTAKELSE

Det er obligatorisk å gjennomføre pretest før kurset, og kursprøve må bestås for å få kurset godkjent. Informasjon om pretest etc sendes ut i god tid før kursstart. 

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Ønskelig med minimum ca 20 mnd anestesi

ANTALL DELTAKERE

40

PRIS

9450,- inkl. lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

KURSKOMITE

Tone Høvik, kursleder Smertebehandling
Elin Bjørnestad, kursleder Obstetrisk anestesi og analgesi
Lars Jøregn Rygh

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Smertebehandling 
Mandag 12. juni
09.00-09.15 Velkommen, litt om kursdagene. Tone Høivik, seksjonsoverlege Postoperativ seksjon/ Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK
09.15-10.05 Smerte og psykologi. Borrik Schjødt, psykolog, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK
10.05-10.25 Pause
10.25-10.55 Fysioterapeutens rolle. Behandling med TENS. Christina Holler, fysioterapeut, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK 
11.00-11.45 Smertefysiologi. Lars Jørgen Rygh

11.45-12.30 Lunsjpause

12.30-13.15 Langvarig smerte: Vurdering og behandling. Lars Jørgen Rygh, overlege ortopedisk seksjon KSK/ Seksjon for smertebehandling og palliasjon
13.20-14.00 Opioider og cannabinoider: Hva er god praksis? Rae Frances Bell, dr.med
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Invasive teknikker: muligheter og begrensninger Gunnvald Kvarstein, overlege, OUS-Rikshospitalet/UN.N
15.05 -16.00 Gruppearbeid med kasuistikker: Akutte smerter, smerter hos barn, langvarig smerte, smerter ved rusmisbruk. Lars Jørgen Rygh, Tone Høivik 

Tirsdag 13. juni
08.30-09.15 Smerter ved kreftsykdom: Vurdering og behandling. Katrin Sigurdadottir, overlege, SMEPA, HUS
09.20-10.05 Symptomlindring ved kreftsykdom. Katrin Sigurdadottir
10.05-10.25 Pause
10.25-11.10 Opioidkonvertering med praktiske eksempler. Katrin Sigurdadottir
11.15-12.00 Kasuistikker. Katrin Sigurdadottir

12.00-12.45 Lunsjpause

12.45-13.15 Smertebehandling med ketamin. Rae Frances Bell
13.20-14.05 Evaluering og behandling av akutt smerte /kasuistikker. Tone Høivik
14.05-14.25 Pause
14.25-15.15 Hvordan forebygge at akutt smerte blir langvarig? Audun Stubhaug, overlege, avdelingsleder, Avdeling for smertemedisin, OUS
15.20-16.05 Spinal cord stimulator SCS: Indikasjon og begrensninger. Audun Stubhaug

Onsdag 14. juni
08.30-09.15 Behandling av akutt smerte hos rusbrukere/ opioid-tolerante pasienter . Tone Høivik
09.20-10.20 Kasuistikker. Tone Høivik 
10.05-10.25 Pause
10.25-11.05 CRPS: diagnostikk og behandling. Lars Jørgen Rygh

11.15-12.30 Lunsj

12.30 -13.15: Placentas fysiologi og patofysiologi. Overlege Kyrre Ullensvang, Riks. H
13.20 – 14.00: Sirkulatoriske endringer i svangerskapet. Overlege, Eldrid Langesæter, Riks. H
14.00 -14.20 : Kaffe
14.20 -15.15: Generell anestesi ved keisersnitt. Seksjonsoverlege Hanne Johnsen, AHUS
15.20 – 15.50: Anestesi til Gravide til ikke obstetriske inngrep. Elin Bjørnestad

Torsdag 15. juni
8.30 – 9.15:   Anestesiologiske utfordringer ved pre eklampsi. Overlege Eldrid Langesæter, Riks. H
9.20  – 9.45:  Akutt fettlever i svangerskapet. Overlege, PhD, Eldrid Langesæter, Riks. H
10.10 -11.10: Gravide på Intensiv – hva så?  Overlege Joanna Haynes, SUS

11.15 -12.10: Lunch 

12.20 - 16.30 Gruppeundervisning/Workshop. Tema:
- Regional analgesi - Elin Bjørnestad
- Regional anestesi - Tone Bolstad
- Intensivmedisinske problem stillinger - Hustad/Tellnes
- Store blødninger - Haynes/Orhagen

Fredag 16. juni
08.30 - 12.30 Gruppeundervisning/workshop. Tema:
- Regional analgesi - Elin Bjørnestad
- Regional anestesi - Tone Bolstad
- Intensivmedisinske problem stillinger - Hustad/Tellnes
- Store blødninger - Haynes/Orhagen

12.30 -13.15 Lunsj

13.15 – 13.50:  Hjertesyke gravide - ved fødsel og sectio. Overlege Kyrre Ullensvang
13.50 – 14.10:  Kaffe
14.10 -15.30: Hvordan prioriteres akutte keisersnitt? Overlege Marte Jettestad, KKB HUS
15.30 – 16.00: Oppsummering og takk for i dag

Med forbehold om endringer.Fant du det du lette etter?