Smertebehandling. Obstetrisk anestesi og analgesi høst 2023 (ANE)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i anestesiologi (22 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i anestesiologi

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Ønskelig med minimum ca 20 mnd anestesi

DELTAKELSE

Det er obligatorisk å gjennomføre pretest før kurset, og kursprøve må bestås for å få kurset godkjent. Informasjon om pretest etc sendes ut i god tid før kursstart. 

ANTALL DELTAKERE

40

PRIS

9450,- inkl. lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

KURSKOMITE

Tone Høvik, kursleder Smertebehandling
Elin Bjørnestad, kursleder Obstetrisk anestesi og analgesi
Lars Jørgen Rygh

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Smertebehandling. (med forbehold om endringer)
Mandag 20. november 2023
09.00-09.15 Velkommen, litt om kursdagene. Tone Høivik, seksjonsoverlege Postoperativ seksjon/ Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK
09.15-10.05 Smerte og psykologi. 
10.05-10.25 Pause
10.25-10.55 Fysioterapeutens rolle. Behandling med TENS.   
11.00-11.45 Smertefysiologi. 

11.45-12.30 Lunsjpause

12.30-13.15 Langvarig smerte: Vurdering og behandling. 
13.20-14.00 Opioider og cannabinoider: Hva er god praksis? 
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Invasive teknikker: muligheter og begrensninger 
15.05 -16.00 Gruppearbeid med kasuistikker: Akutte smerter, smerter hos barn, langvarig smerte, smerter ved rusmisbruk.  

Tirsdag 21. november 2023
08.30-09.15 Smerter ved kreftsykdom: Vurdering og behandling. 
09.20-10.05 Symptomlindring ved kreftsykdom. 
10.05-10.25 Pause
10.25-11.10 Opioidkonvertering med praktiske eksempler. 
11.15-12.00 Kasuistikker. 

12.00-12.45 Lunsjpause

12.45-13.15 Smertebehandling med ketamin. 
13.20-14.05 Evaluering og behandling av akutt smerte /kasuistikker. 
14.05-14.25 Pause
14.25-15.15 Hvordan forebygge at akutt smerte blir langvarig?
15.20-16.05 Spinal cord stimulator SCS: Indikasjon og begrensninger. 

Onsdag 22. november 2023
08.30-09.15 Behandling av akutt smerte hos rusbrukere/ opioid-tolerante pasienter. 
09.20-10.20 Kasuistikker. 
10.05-10.25 Pause
10.25-11.05 CRPS: diagnostikk og behandling. 

11.15-12.30 Lunsj

12.30 -13.15: Placentas fysiologi og patofysiologi. 
13.20 – 14.00: Sirkulatoriske endringer i svangerskapet. 
14.00 -14.20 : Kaffe
14.20 -15.15: Generell anestesi ved keisersnitt. 
15.20 – 15.50: Anestesi til Gravide til ikke obstetriske inngrep. 

Torsdag 23. november 2023
8.30 – 9.15:   Anestesiologiske utfordringer ved pre eklampsi. 
9.20  – 9.45:  Akutt fettlever i svangerskapet. 
10.10 -11.10: Gravide på Intensiv – hva så?  

11.15 -12.10: Lunch 

12.20 - 16.30 Gruppeundervisning/Workshop. Tema:
- Regional analgesi - Elin Bjørnestad
- Regional anestesi - Tone Bolstad
- Intensivmedisinske problem stillinger 
- Store blødninger 

Fredag 24. november 2023
08.30 - 12.30 Gruppeundervisning/workshop. Tema:
- Regional analgesi - Elin Bjørnestad
- Regional anestesi - Tone Bolstad
- Intensivmedisinske problem stillinger 
- Store blødninger 

12.30 -13.15 Lunsj

13.15 – 13.50:  Hjertesyke gravide - ved fødsel og sectio. 
13.50 – 14.10:  Kaffe
14.10 -15.30: Hvordan prioriteres akutte keisersnitt? 
15.30 – 16.00: Oppsummering og takk for i dag

Med forbehold om endringer.

Fant du det du lette etter?