Smertebehandling. Obstetrisk anestesi og analgesi. Høst 2022.

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i anestesiologi (22 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i anestesiologi

DELTAKELSE

Det er obligatorisk å gjennomføre pretest før kurset, og kursprøve må bestås for å få kurset godkjent. Informasjon om pretest etc sendes ut i god tid før kursstart. 

Kriterier for kursopptak

Ønskelig med minimum ca 20 mnd anestesi

ANTALL DELTAKERE

40

PRIS

8800,- med forbehold om endringer

KURSKOMITE

Tone Høvik, kursleder Smertebehandling
Elin Bjørnestad, kursleder Obstetrisk anestesi og analgesi
Lars Jøregn Rygh

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Mandag 21. november
Smertebehandling
09.00-09.05 Velkommen, litt om kursdagene. 
09.10-10.10 Smerte og psykologi. 
10.10-10.30 Kaffepause
10.30-11.10 Langvarig smerte: Vurdering og behandling. 
11.15-12.00 Smertefysiologi. 

12.00-12.45 Lunsjpause

12.45-13.15 Fysioterapeutens rolle. Behandling med TENS. 
13.20-14.05 Opioider og cannabinoider: Hva er god praksis? Invasive teknikker: muligheter og begrensninger. 

14.05-14.20 Kaffepause

14.20-16.00  Gruppearbeid med kasuistikker: Langvarig smerte, smerter hos barn

Tirsdag 22. november
08.30-09.15 Smerter ved kreftsykdom: Vurdering og behandling.
09.20-10.05 Symptomlindring ved kreftsykdom.   

10.05-10.25 Kaffepause

10.25-11.10 Opioidkonvertering med praktiske eksempler.   
11.15-12.00 Kasuistikker.  

12.00-12.45 Lunsjpause

12.45-13.15 Smertebehandling med ketamin. 
13.20-14.20 Evaluering og behandling av akutt smerte /kasuistikker. 

14.20-14.45 Pause

14.45-15.30 Hvordan forebygge at akutt smerte blir langvarig? 
15.30-16.05 Spinal cord stimulator SCS: Indikasjon og begrensninger. 

Onsdag 23. november
08.30-09.15 Behandling av akutt smerte hos rusavhengighet/ opioid-tolerante pasienter. 
09.20-09.50 Kasuistikker. Akutt smerter, smerter rusavhengighet. 

09.50-10.10 Kaffepause 

10.10-10.55 Invasive teknikker: muligheter og begrensninger 
11.00-11.30   CRPS: diagnostikk og behandling. 

11.30-12.30 Lunsj

Obstetrisk anestesi
Velkommen: kursleder Elin Bjørnestad
12.30 - 13.15: Placentas fysiologi og patofysiologi. 
13.20 – 14.00: Sirkulatoriske endringer i svangerskapet. 

14.00 -14.20 : Kaffepause

14.20 -15.15: Generell anestesi ved keisersnitt. 
15.20 – 15.50: Anestesi til Gravide til ikke obstetriske inngrep. 


Torsdag 24.november:
08.30 – 09.15:   Anestesiologiske utfordringer ved pre eklampsi.  
09.20  – 09.45:  Akutt fettlever i svangerskapet.

Ca 09.45 – 10.00: Kaffepause

10.05 -10:50: Gravide på Intensiv – hva så?  

11.00 -12.00 Lunsjpause

12.20 - 16.30 Gruppeundervisning/Workshop. Tema:

- Regional analgesi
- Regional anestesi
- Intensivmedisinske problem stillinger 
- Store blødninger 

Fredag 25. november:
08.30 - 12.30 Gruppeundervisning/workshop. Tema:
- Regional analgesi
- Regional anestesi
- Intensivmedisinske problem stillinger 
- Store blødninger 

12.30-13.30 Lunsjpause

13.15 – 13.50:  Hjertesyke gravide - ved fødsel og sectio. 

13.50 – 14.10:  Kaffe

14.10 -15.30: Hvordan prioriteres akutte keisersnitt? 

15.30 – 16.00: Oppsummering og takk for i dag

Med forbehold om endringer
Fant du det du lette etter?