Smertebehandling. Obstetrisk anestesi og analgesi. Høst 2021

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i anestesiologi (22 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i anestesiologi

DELTAKELSE

Det er obligatorisk å gjennomføre pretest før kurset, og kursprøve må bestås for å få kurset godkjent. Informasjon om pretest etc sendes ut i god tid før kursstart. 

ANTALL DELTAKERE

36

PRIS

7200,- med forbehold om endringer

KURSKOMITE

Tone Høvik, kursleder Smertebehandling
Elin Bjørnestad, kursleder Obstetrisk anestesi og analgesi

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Mandag 22. november
Smertebehandling
09.00-09.05 Velkommen, litt om kursdagene. Tone Høivik, seksjonsoverlege Postoperativ seksjon/ Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK
09.10-10.15 Smerte og psykologi. Borrik Schjødt, psykolog, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK

10.15-10.30 Pause

10.30-11.10 Langvarig smerte: Vurdering og behandling. Lars Jørgen Rygh, overlege ortopedisk seksjon KSK/ Seksjon for smertebehandling og palliasjon
11.15-12.00 Smertefysiologi. Lars Jørgen Rygh

12.00-12.45 Lunsjpause

12.45-13.15 Fysioterapeutens rolle. Behandling med TENS. Christina Holler, fysioterapeut, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK 
13.20-14.05 Invasive teknikker: muligheter og begrensninger. Gunnvald Kvarstein, overlege, OUS-Rikshospitalet/UNN

14.05-14.20 Pause

14.20-15.05 Opioider og cannabinoider: Hva er god praksis? Rae Frances Bell, dr.med
15.05 -16.00 Gruppearbeid med kasuistikker: Akutte smerter, smerter hos barn, langvarig smerte, smerter ved rusmisbruk. Lars Jørgen Rygh, Tone Høivik m.fl

Tirsdag 23. november
08.30-09.15 Smerter ved kreftsykdom: Vurdering og behandling. Jan Henrik Rosland, overlege, Sunniva senter, Haraldsplass Diakonale Sykehus

09.20-10.05 Symptomlindring ved kreftsykdom. Jan Henrik Rosland  

10.05-10.25 Pause

10.25-11.10 Opioidkonvertering med praktiske eksempler. Jan Henrik Rosland  
11.15-12.00 Kasuistikker. Jan Henrik Rosland  

12.00-12.45 Lunsjpause

12.45-13.15 Smertebehandling med ketamin. Rae Frances Bell
13.20-14.05 Evaluering og behandling av akutt smerte /kasuistikker. Tone Høivik

14.05-14.25 Pause

14.25-15.15 Hvordan forebygge at akutt smerte blir langvarig? Audun Stubhaug, overlege, avdelingsleder, Avdeling for smertemedisin, OUS
15.20-16.05 Spinal cord stimulator SCS: Indikasjon og begrensninger. Audun Stubhaug

Onsdag 24. november
08.30-09.15 Behandling av akutt smerte hos rusbrukere/ opioid-tolerante pasienter. Tone Høivik
09.20-10.40 Kasuistikker. Tone Høivik m.fl

10.40 -10.50 Pause 
10.50-11.30 CRPS: diagnostikk og behandling. Lars Jørgen Rygh

11.30-12.30 Lunsj

Obstetrisk anestesi
Velkommen: kursleder Elin Bjørnestad
12.30 - 13.15: Placentas fysiologi og patofysiologi. Overlege Kyrre Ullensvang, Riks. H
13.20 – 14.00: Sirkulatoriske endringer i svangerskapet. Overlege, Eldrid Langesæter, Riks. H

14.00 -14.20 : Kaffe

14.20 -15.15: Generell anestesi ved keisersnitt. Seksjonsoverlege Hanne Johnsen, AHUS
15.20 – 15.50: Anestesi til Gravide til ikke obstetriske inngrep. Elin Bjørnestad
15.50 – 16.30: Gjennomgang og forberedelse til Workshop med hands on trening torsdag og fredag

Torsdag 25.november:
08.30 – 09.15:   Anestesiologiske utfordringer ved pre eklampsi.  Overlege Eldrid Langesæter, Riks. H
09.20  – 09.45:  Akutt fettlever i svangerskapet   (Overlege, PhD, Eldrid Langesæter, Riks. H)

Kaffe ca 09.45 – 10.00

10.05 -10:50: Gravide på Intensiv – hva så?  Overlege Leonie Schwarz, HUS

11.00 -12.00 Lunch 

12.20 - 16.30 Gruppeundervisning/workshop. Tema:
- Workshop 1- UL veiledet EDA innleggelse
- Workshop 2 – Vanskelig luftvei ved hastesectio
- Regional analgesi/anestesi
- Intensivmedisinske problem stillinger 
- Store blødninger 

Fredag 26. november:
08.30 - 12.30 Gruppeundervisning/workshop. Tema:
- Workshop 1- UL veiledet EDA innleggelse
- Workshop 2 – Vanskelig luftvei ved hastesectio
- Regional analgesi/anestesi
- Intensivmedisinske problem stillinger 
Store blødninger 

12.30-13.30 Lunsj

13.15 – 13.50:  Hjertesyke gravide - ved fødsel og sectio. Overlege Kyrre Ullensvang

13.50 – 14.10:  Kaffe

14.10 -15.30: Hvordan prioriteres akutte keisersnitt? Overlege Marte Jettestad, KKB HUS

15.30 – 16.00: Oppsummering og takk for i dag

Med forbehold om endringer
Fant du det du lette etter?