Skrøpelighet

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri

(tidligere geriatri grunnkurs IV)

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter dette kurset skal LIS kunne
- Forstå forholdet mellom normal aldring og sykdom og hvordan dette forholder seg til utvikling av skrøpelighet (frailty). Forstå hvordan skrøpelighet påvirker behandlingsbeslutninger. 
- Kunne utrede og behandle osteoporose og sarkopeni. Kjenne til de viktigste leddlidelser i den eldre befolkning. Forstå hvordan sarkopeni og leddlidelser påvirker fallrisiko, tiltak som kan redusere fallrisiko, samt viktigheten av osteoporose og av å fange det opp når man møter pasienten. 
- Kunne utrede og behandle søvnvansker hos eldre mennesker. Kjenne til og kunne behandle eller viderehenvise pasienter med obstipasjon og vannlatningsplager. 
- Kunne kartlegge og behandle ernæringssvikt hos eldre. Kjenne til og kunnen identifisere og behandle komplikasjoner. 

Kriterier for kursopptak

Ingen formelle krav, men deltagerne forventes å ha grunnleggende kunnskap (LIS2) i indremedisinske tilstander, og grunnleggende forståelse av enkelte geriatrispesifikke tilstander: Deltagerne forventes å ha et grunnleggende nivå av kunnskap om den eldre pasient med tanke på individuell variasjon i aldring og sykelighet. Deltageren bør kjenne til osteoporose og kronisk obstruktiv lungesykdom, de vanligste årsakene til dette og standard behandling. De må ha grunnleggende kunnskap om nyresykdommer, lungesykdommer og hjertesykdommer. Kurset gir dybdekunnskap om geriatrispesifikke tilstander og ser på indremedisinske tilstander i en geriatrisk kontekst, slik at det grunnleggende må ligge til grunn for å forstå hvordan de eldre avviker fra standard forløp. 

Kursleder

Paal Naalsund

Kurspris 

6590,- inkl lunsj (med forbehold om endringer)

Antall deltakere

25

Andre opplysninger

Det vil være noe forarbeid i tillegg til lesing av litteratur. Informasjon om dette kommer i god tid før kurset. 

Litteratur

Listen vil bli oppdatert mtp aktuell litteratur og formidles kursdeltakerne i rimelig tid. 

Program

MANDAG
Biologisk aldring: syk eller bare gammel?
Video «Biologisk aldring»
(GER 001, 002) v/Katinka Alme, LIS i Geriatri, PhD
10:00 – 10:15 Velkommen», v/Paal Naalsund, Spesialist i geriatri
10:15 - 11:00 «De gamle lunger»
(GER 001, 002), v/Ola Tjeldflåt, Spesialist i lungemedisin
11:15 - 12:00 «De gamle nyrer»
(GER 001, 002), v/Kenneth Sanviknes, Spes. i geriatri/nefrologi

LUNSJ

12:45 – 13:30 «Det gamle hjerte»
(GER 001, 002), v/Elisabeth Skaar, Spes. geriatri/kardiolog, PhD
13:45 – 14:30 «Bruk av frailtyvurdering. Preoperativ vurdering»
(GER 031), v/Elisabeth Skaar, Spes. geriatri/kardiolog, PhD
14:45 – 15:30 «Behandlingsintensitet»
(GER 006), v/Paal Naalsund, Spesialist i geriatri

TIRSDAG
SKRØPELIGHET OG BEHANDLINGSBESLUTNING
08:15 – 09:00 «Sarkopeni»
(GER 029), v/Ole Martin Steihaug, Spes. i geriatri, PhD
09:15 – 10:00 «Revmatiske lidelser hos eldre» 
(GER 029), v/Bjørg T. Fevang, Spes i revmatologi, Prof. UiB
10:15-11:00 «Osteoporose»
(GER 030), v/Jan-Erik Gjertsen, Spes i ortopedi, 1. Am UiB
11:15-12:00 «Psykologisk aldring»
(GER 001, 002) v/Linn Heidi Lunde, Psykolog

LUNSJ

13:00 – 13:45 «Funksjon, multisykelighet og frailty»
(GER 001, 002, 003), v/Anette H. Ranhof, Spes. i geriatri, Prof. UiB
14:00 – 14:45      «Frailtyvurdering»
(GER 001, 002, 003, 006),v/Anette Hylen Ranhof, Spes i geriatri, Prof. UiB
15:00-16:00    Presentasjon av gruppeoppgaver. 
(GER 001, 002, 003, 006),v/Anette Hylen Ranhof, Spes i geriatri, Prof. UiB

ONSDAG
Naturlige funksjoner
08:15 - 09:00 «Vannlatningsforstyrrelser (gyn)» (GER 043), v/Jone Trovik, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Prof. ved UiB
09:15 - 10:00 «Vannlatningsforstyrrelse (uro)» (GER 043), v/Alfred Honorè, Spesialist i Urologi
10:15 - 11:00 «Obstipasjon»
(GER 044), v/Johan Lunding, Spes i gastroenterologi, PhD
11:15 – 12:00 «Komplikasjoner ved parenteral- og sondernæring»
(GER 058), v/Hege Østgaard, Klinisk ernæringsfysiolog
12:10 – 12:30 «Reernæringssyndrom»
(GER 058), v/Hege Østgaard, Klinisk ernæringsfysiolog

Video «Praktisk ernæringsarbeid»

(GER 056, GER 057), v/Katinka Alme, LIS i geriatri, PhD

LUNSJ

14:15 – 15:45 «Søvn»
(GER 045), v/ Elisabeth Flo, Psykolog og porfessor UiB
15:45 – 16:00 «REM-søvnforstyrrelser»
(GER 045), v/Ragnhild Skogseth, LIS i geriatri, PhD
Kursprøve og evaluering (digitalt)Fant du det du lette etter?