Skjelettradiologi/traumatologi (RAD, NUK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i radiologi og nukleærmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter dette kurset skal LIS kunne:

  • resonnere rundt de forskjellige modaliteters styrke og svakheter i utredning av bløtvevs-og skjelettpatologi.
  • gjenkjenne anatomiske strukturer og varianter innen skjelettet.
  • beskrive vanlige degenerative tilstander og skader i skjelett og bløtvev med fokus på columna og store ledd (skulder, hofte, kne).
  • kjenne til utredning og typiske funn ved inflammatoriske og infeksiøse tilstander i bløtvev og skjelett, og differensiere disse fra degenerasjon og metabolske skjelettsykdommer.
  • vurdere osteosynteser og proteser, og komplikasjoner etter disse.
  • beskrive benigne og maligne karakteristika ved tumores i bløtvev og skjelett, og kjenne til retningslinjer for utredning og henvisning til Sarkomsenter.

Læringsmål

Muskelskjelett-radiologi - Teori
RAD-150 Medfødte skjelettsykdommer og dysplasier (3b)
RAD-151 Osteopeni/osteoporose og bentetthetsmåling (3b)
RAD-152 Bentumores og bløtvevssarkomer (3b)
RAD-153 Frakturer - inndeling/klassifikasjon (3a)
RAD-154 Osteosytese/protese (3a)
RAD-155 Degenerative sykdommer i muskel-/skjelettsystemet (3a)
RAD-156 Muskel og senerupturer (3a)
RAD-157 Revmatologiske og metabolske sykdommer, infeksjoner og inflammasjon (3b)
RAD-158 Muskel-/skjelettanatomi (3a)
RAD-159 Skjelett- og bløtdelstraume (3a)
RAD-160 Artrografier (3b)
Traume-/akuttradiologi – Muskel-skjelett radiologi – Teori
RAD-317 Muskel-skjelettsystemet ved hardt skadede pasienter (3a)

Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-025 Projeksjonsradiologi - degenerative sykdommer i muskel-/skjelettsystemet
NUK-028 Projeksjonsradiologi - røntgendiagnostikk av skjelettet
NUK-043 Tolke og beskrive CT av skjelett og ledd

Kursavgift

NOK 8025,- (Inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 120 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kaja Johannson Ødegaard, kursleder, KajaJohannson.Odegaard@lds.no

Litteratur

Kompendium blir tilsendt kursdeltakerne på mail i forkant av kurset

Andre opplysninger

Deltakere må ta med egen smarttelefon (Kahoot). Digital kursprøve siste kursdag.

Program

Under utarbeidelse.
Fant du det du lette etter?