Skandinavisk kurs i Nevrokirurgi - Nevrotraaumatologi, nevrointensivbehandling hjernedød og etikk

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrokirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nevrokirurgi (35t)

Læringsmål

Kurset inngår i en serie på 4 kurs (over 4 år) som er spesielt tilrettelagt for spesialistkandidater i nevrokirurgi. Kurset er obligatorisk for norske leger under spesialisering i nevrokirurgi (kursene kan erstattes av tilsvarende EANS-kurs). Da dette er en kurs-serie spesielt beregnet for spesialistkandidater i nevrokirurgi, vil det bli inngående diskusjoner om kirurgisk teknikk og kirurgiske komplikasjoner. Temaet i 2020 er intrakranielle og intraspinale svulster. Følgende læringsmål vil dekkes : NKI 15-18 Kranial tumorkirurgi, NKI 27 Spinale tumores

Kursavgift

NOK 7000,-

Deltakere

Maks. 64 (20 fra Norge)

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Påmelding

På www.neurosurgery.no under Kurs og konferanser / Skandinavisk kurs 2020 er skjema for påmelding samt reservasjon av hotell. For ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med kurssekretær:
Marit Bäckström
The Department of Neurosurgery
Skåne University Hospital

telfon: + 46 46 17 21 45
marit.backstrom@med.lu.se


NB! Norske deltakere må melde seg på via lenken under "Påmeldingsskjema"

Litteratur

 Handbook of Neurosurgery, Greenberg, 8th ed, s. 584-824

Kurskommite

Den Skandinaviske organisasjonskomiteen ved:
Einar Osland Vik-Mo, Overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Pål Rønning, Overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Andre opplysninger

Kursspråk er engelsk.
Kurset gjennomføres med elektronisk eksamen i pensum og anatomi første kursdag. Man må da ha tilgang til PC/Mac for å kunne besvare eksamen.
Det forutsettes klinisk erfaring for å kunne delta aktivt i gruppediskusjoner, som utgjør en stor andel av kurset.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?