Skandinavisk kurs i Nevrokirurgi - Nevrotraaumatologi, nevrointensivbehandling hjernedød og etikk

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrokirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nevrokirurgi (35t)

Læringsmål

Hodetraumer: Skalletakfrakturer og skallebasisfrakturer - EDH - ASDH - KSDH - Kontusjoner NKI 013. Hodeskader, pre- og intrakraniale kar NKI 011. Hemikraniektomier - Kranioplastikker NKI 014.

Nevrointensiv behandling: Hovedprinsipper - rehabilitering og sosiale støtteordninger NKI 034.

Spinale traumer: Alle typer spinale traumer NKI 023. Nevrokirurgiske tilstander hos barn Barn <18 år NKI 029

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 64 totalt fra Skandinavia (15 fra Norge).

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Litteratur

Handbook of Neurosurgery, Mark S. Greenbok. Kap. 18-19, 29-30, 51-64 og deler av kap 95-96

Kurskomite

Nevrokirurgisk avdeling ved kursledere:

Pål Andre Rønning (paroen@ous-fh.no ) og Einar Osland Vik-Mo (uxvieb@ous-hf.no )

Kontaktinformasjon:
Elisabeth Elgesem, 23074388, eelgesem@ous-hf.no

Program

Program er ikke satt per i dag. Dette er en løpende prosess. Oppdatert program vil til enhver tid ligge på våre nettsider: www.beitocourse.com

Fant du det du lette etter?