Sjeldne lungesykdommer, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35 t) for LIS i Lungesykdommer

Læringsmål

Gi deltakerne teoretisk kunnskap om årsaksforhold, mekanismer, diagnostikk og behandling av sjeldne lungsykdommer samt kunnskapsbasert informasjon og veiledning i nyere behandlingsprinsipper for spesielt kompliserte lungetilstander

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Max 25

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Aina Akerø (kursleder)
Overlege PhD
Lungeavdelingen
HLK, OUS RH

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?