Sjeldne lungesykdommer, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35 t) for LIS i Lungesykdommer

Læringsmål

Gi deltakerne teoretisk kunnskap om årsaksforhold, mekanismer, diagnostikk og behandling av sjeldne lungsykdommer samt kunnskapsbasert informasjon og veiledning i nyere behandlingsprinsipper for spesielt kompliserte lungetilstander

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Max 25

Kurskomite

Aina Akerø (kursleder)
Overlege PhD
Lungeavdelingen
HLK, OUS RH

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?