Senvirkninger og rehabilitering (ONC) - 2024

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Onkologi

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

Kurset vil gå gjennom de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. I tillegg gi en oversikt over rehabiliteringstilbudet til kreftoverlevere med seneffekter.

Læringsmål

Komplikasjoner og bivirkninger ved kreftbehandling
ONC-030 Systemisk onkologisk behandling
ONC-031 Iinfertilitet etter tumorrettet behandling
ONC-032 Fatigue/kronisk tretthetssyndrom etter tumorrettet behandling
ONC-033 Pneumonitt og lungefibrose etter tumorrettet behandling
ONC-034 Hjertesykdom etter tumorrettet behandling
ONC-035 Osteoporose og osteonekrose etter tumorrettet behandling
ONC-036 Fibrose i hud og underhud etter tumorrettet behandling
ONC-037 Muskelatrofi etter tumorrettet behandling
ONC-038 Hypotyreose etter tumorrettet behandling
ONC-039 Lymfødem etter tumorrettet behandling
ONC-040 Tannhelse etter tumorrettet behandling
ONC-041 Sekundærcancer etter tumorrettet behandling
ONC-042 Nevropatier/medullopati etter tumorrettet behandling
Stråleterapi
ONC-049 Effekt av ioniserende stråling på tumorvev og friskt vev

Antall deltakere

40

Kursavgift

4700,-

Ved lunsj tilkommer det en kostnad på 300,- per pers per dag

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Kurskomite

Cecilie E. Kiserud (kursleder), OUS
Unn-Merete Fagerli, St. Olavs hospital
Hege S. Haugnes, UNN
Kristin V. Reinertsen, OUS

Litteratur

Rapport helsedirektoratet: Seneffekter etter kreft, april 2020
ISBN: 978-82-8081-610-8

Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere, Reinertsen KV og medarbeidere, Tidsskrift Den norske legeforening 2017

Program

Kommer


Fant du det du lette etter?