Senvirkninger og rehabilitering - 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Onkologi

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset vil gå gjennom de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. I tillegg gi en oversikt over rehabiliteringstilbudet til kreftoverlevere med seneffekter.

KURSKOMITÉ

Cecilie E. Kiserud (kursleder), OUS
Unn-Merete Fagerli, St. Olavs hospital
Hege S. Haugnes, UNN
Kristin V. Reinertsen, OUS

KURSAVGIFT

4550,- Ved lunsj tilkommer det en kostnad på 300,- pr. dag, pr. person. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

ANTALL DELTAKERE

40

LITTERATUR

Rapport helsedirektoratet: Seneffekter etter kreft, april 2020
ISBN: 978-82-8081-610-8

Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere, Reinertsen KV og medarbeidere, Tidsskrift Den norske legeforening 2017

PROGRAM

Program kurs Seneffekter og rehabilitering2023_20230224.pdf
Fant du det du lette etter?