Senvirkninger og rehabilitering - 2022

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Onkologi

Læringsutbytte

Kurset vil gå gjennom de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. I tillegg gi en oversikt over rehabiliteringstilbudet til kreftoverlevere med seneffekter.

Kurskomité

Cecilie E. Kiserud (kursleder)
Unn-Merete Fagerli
Hege S. Haugnes
Kristin V. Reinertsen

Kursavgift

4100,-

Antall deltakere

40

Litteratur

Rapport helsedirektoratet: Seneffekter etter kreft, april 2020
ISBN: 978-82-8081-610-8

Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere, Reinertsen KV og medarbeidere, Tidsskrift Den norske legeforening 2017

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?