Seksuelt overførbare infeksjoner, Høst 2022 (HUD)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Hud og veneriske sykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsmål

Kurset er sterkt anbefalt for spesialiteten hud- og veneriske sykdommer, og knyttet opp mot aktuelle læringsmål, LM nr. 063 – 071. Sentrale deler av enkelte felles kompetansemål (FKM) vil også bli berørt.
HUD-039 Genitale smertetilstander

HUD-063: Diagnostikk og behandling av vanlige og viktige seksuelt overførte infeksjoner – Ha god kunnskap + selvstendig kunne gjennomføre utredning og behandling av genitale infeksjoner

HUD-064: Diagnostikk og behandling: Ha god kunnskap om smitteoppsporing etter retningslinjer i aktuell smittevernlovgivning

HUD- 065 + 066: Diagnostikk og behandling: Ha god kunnskap om + beherske mikroskopering av fluor + mikrobiologisk prøvetaking

HUD- 067: Diagnostikk og behandling: Behandling av genitale vorter – Selvstendig kunne gjennomføre behandling (indikasjoner/metoder, ikke praktiske prosedyrer)

HUD-068: Diagnostikk og behandling: Syfilis – Ha god kunnskap om klinikk (hudmanifestasjoner), utredning og behandling av syfilis

HUD-069: Diagnostikk og behandling: Ha god kunnskap om behandling av komplikasjoner ved SOI (salpingitt, epididymitt, artritt)

HUD-070: Diagnostikk og behandling: Beherske rådgivning om prevensjonsmidler/metoder og rådgivning om PrEP/PEP

HUD-071: Diagnostikk og behandling: Ha kjennskap til mørkefeltsmikroskopi (syfilis)

FKM- LM 04: Etikk: Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre

FKM-LM 22: Kommunikasjon: Kunne formidle skriftlig og muntlig informasjon slik at den blir forstått

FKM-LM47: Lovverk: Ha kjennskap til spesiallover (Smittevernloven)

Temaene for kurset ift læringsmålene
Epidemiologi, forebygging, rådgiving, smitteoppsporing, kontordiagnostikk, laboratoriediagnostikk og behandling av de vanligste seksuelt overførte infeksjonene.

Læringsutbytte-beskrivelse
Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha innsikt i epidemiologi, forebygging, rådgiving, smitteoppsporing, kontordiagnostikk, laboratoriediagnostikk og behandling av de vanligste seksuelt overførte infeksjonene

Kursavgift

NOK 4800,- (Inkl lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

 Usha Hartgill (kursleder) ushhar@ous-hf.no

Lisbeth Rustad
Karianne Nodenes

Litteratur

Litteratur:
Harald Moi/Jan Martin Maltau: Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale sykdommer, 4. utgave 2021.
(Det anbefales sterkt å gjøre seg kjent med bokens innhold før kurset).
Olafia Clinic November 2021 (uio.no)  e-læringskurs
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven)
IUSTI-guidelines

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?