Scandinavian Course in Neurosurgery : Neurovascular and Degenerative Spinal Diseases

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrokirurgi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Generell informasjon

Kriterier for opptak:  Minimum 6 mnd erfaring fra arbeid ved nevrokirurgisk avdeling 

Læringsmål

NKI 001-007, 019-22, 025, 026, 029, 033-036

Læringsutbytte-beskrivelse

Ha god kunnskap om vev og vevshåndtering, kunne oppdatere og anvende anatomikunnskap og gjenkjenne viktige strukturer i forbindelse med et hvert nevrokirurgisk inngrep. Ha god kunnskap om de vanligste nevrokirurgiske instrumenter under de vanligste nevrokirurgiske inngrep. Ha god kunnskap om bildetekniske og nevrofysiologiske hjelpemidler under nevrokirurgiske inngrep. Ha god kunnskap om bildediagnostikk og selvstendig kunne bidra til den diagnostiske og behandlingsmessige beslutningsprosessen som baserer seg på denne modaliteten.

Ha god kunnskap om epidemiologi, etiologi, patofysiologi, utredning og behandling av de forskjellige hovedgruppene av tilstander der det kan være aktuelt med nevrovaskulær eller nevrokirurgisk spinal intervensjon.

Kursavgift

NOK 7950,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 64 totalt fra Skandinavia (15 fra Norge).

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Pål Rønning og Einar Vik-Mo

Mats Ryttlefors (Linköping)

Niklas Marklund (Lund)

Jens Christian Hedemann Sørensen (Aarhus)

Marianne Juhler (København)

Ville Leinonen (Helsinki)

Atte Karppinen (Kuopio)

Terje Sundtrøm (Bergen)

Carsten Reides Bjarkam (Allborg)

Kontaktinformasjon:
Elisabeth Elgesem, 23074388, eelgesem@ous-hf.no

Litteratur

Handbook of Neurosurgery, Greenberg, 9th edition

 (chapters related to Neurovascular and Degenerative Spinal Neurosurgery in case you have another edition

Chapter 2, 11, 13, 15, 16, 21.5, 65-84, 85.3, 89, 91,93, 95-97, 102

Program  

Er ikke klart enda. Legges ut på www.Beitocourse.com/upcoming-course

Fant du det du lette etter?