Scandinavian Course in Neurosurgery (Beito-kursene) / The European Association of Neurosurgical Societies (EANS) - kursene (NKI), vår 2024

Ny ordning: Anbefalt kurs i nevrokirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Generell informasjon

Kriterier for opptak:  Minimum 6 mnd erfaring fra arbeid ved nevrokirurgisk avdeling.

Kursdagene er fra mandag 18.03.24 - fredag 22.03.2024, men oppmøte er søndag 17.03.2024.

Tema for kurset: Intracranial and Spinal Tumors

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal LIS 

  • Ha god kunnskap om epidemiologi, etiologi, patofysiologi, utredning og behandling av de forskjellige hovedgruppene av intrakraniale tumorer.
  • Selvstendig kunne vurdere, planlegge og gjennomføre operativ behandling av de vanligste supra- og infratentorielle tumorer herunder ekstirpasjon, reseksjon og biopsi av tumorer.
  • Ha kjennskap til ikke-operativ behandling av intrakraniale tumorer, herunder gammakniv, protonbestråling, generell bestråling, cytostatika og andre medikamentelle behandlinger.
  • Ha kunnskap om transsphenoidal hypofysekirurgi.
  • Ha god kunnskap om epidemiologi, etiologi, patofysiologi, utredning og behandling av de forskjellige hovedgruppene av spinale tumorer. Under supervisjon kunne gjennomføre operativ behandling av spinale tumorer, herunder ekstirpasjon, reseksjon og biopsi av tumorer samt instrumentering ved tumor i columna. Ha kunnskap om bruken av intraoperativ monitorering. Ha kunnskap om ikke-operativ behandling av spinale tumorer herunder bestråling og cytostatika.
  • Ha god kunnskap om epidemiologi, etiologi, patofysiologi, utredning og behandling av nevrokirurgiske tilstander hos barn (<18 år), herunder basale kunnskaper i medisinsk genetikk og prinsippene for familieutredning. Kunne under supervisjon planlegge og gjennomføre nevrokirurgisk behandling av barn, herunder intrakraniale og spinale tumorer.

Læringsmål

Faglig teoretisk kunnskap og akademisk kompetanse
NKI-001 Akutte nevrokirurgiske tilstander
Hodetraumer
NKI-011 Hodeskader, pre- og intrakraniale kar
Intrakranielle tumorer
NKI-015 Epidemiologi, etiologi, patofysiologi, utredning og behandling
Cerebrovaskulære lidelser
NKI-019 Hjerneblødninger (ICH) - Intraventrikulære blødninger (IVH) - Maligne hjerneinfarkt
NKI-020 Subarachnoidale blødninger (SAH) - aneurismer og arteriovenøse malformasjoner (AVM)
Spinale traumer
NKI-023 Alle typer spinale traumer
Degenerative spinale lidelser
NKI-025 Degenerative tilstander i columna
Spinale tumorer
NKI-027 Spinale tumorer - Intraoperativ monitorering - behandling
Infeksjoner i sentralnervesystemet (SNS)
NKI-028 Infeksiøse tilstander i SNS
Nevrokirurgiske tilstander hos barn
NKI-029 Barn <18 år
Funksjonell nevrokirurgi
NKI-031 Baklofenpumper, nervestimulator, DBS, epilepsikirurgi og smertekirurgi
Perifer nevrokirurgi
NKI-032 Hovedgruppene - entrapment-tilstander og tumorer i det perifere nervesystemet
Nevrointensiv behandling
NKI-034 Hovedprinsipper - rehabilitering og sosiale støtteordninger

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 7950,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 64 deltakere totalt fra Skandinavia (15 fra Norge).

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Pål Rønning og Einar Vik-Mo

Mats Ryttlefors (Linköping)

Niklas Marklund (Lund)

Jens Christian Hedemann Sørensen (Aarhus)

Marianne Juhler (København)

Ville Leinonen (Helsinki)

Atte Karppinen (Kuopio)

Terje Sundtrøm (Bergen)

Carsten Reides Bjarkam (Allborg)

Kontaktinformasjon:

Elisabeth Elgesem, tlf: 23 07 43 88 , e-post: eelgesem@ous-hf.no

Litteratur

Handbook of Neurosurgery, Greenberg, 9th edition

Chapters related to Neurovascular and Degenerative Spinal Neurosurgery in case you have another edition:

Chapter 2, 11, 13, 15, 16, 21.5, 65-84, 85.3, 89, 91,93, 95-97, 102

Program  

Program er under utarbeidelse og publiseres på www.beitocourse.com når det er klart. 

Fant du det du lette etter?