Rus og psykiatri - emnekurs, høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (17t) for LIS i Psykiatri

Læringsmål

VOP 029, 045, 046 og 047

Læringsmål 50:
LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for behandling av rus- og avhengighetslidelser og kjennskap til relevant samtalebehandling ved rus- og avhengighetslidelser - motiverende intervju.
Etter endt kurs skal LIS ha tilegnet seg:
1) Sammenhengen mellom rus og psykiatri
2) Hvordan behandle pasienter med samtidig lidelse
3) Hvordan kartlegge ruslidelser og psykiske lidelser på en god måte

Kursavgift

NOK 4100,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Lars Lien: Lars.lien@sykehuset-innlandet.no
Jørgen Gustav Bramness: j.g.bramness@medisin.uio.no

Litteratur

Dobbelt opp- Reidunn Evjen, Knut Boe Kielland, Tone Øiern, Universitetsforlaget

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?