Rus- og avhengighetsmedisin Grunnkurs III

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin (35 t)

Læringsmål

Grunnleggende læring om følgetilstander og komorbiditet. Det blir lagt vekt på forebygging og integrert behandling som behandlingstilnærminger. Grupper på kasuistikker.

Kurskrav

Du må ha gjennomført Grunnkurs I og Grunnkurs II i Rus- og avhengighetsmedisin før du kan delta på Grunnkurs III.

Kursavgift

7200,-

Dagpakker kr 250,- pr. person pr. kurssdag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart.

Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

40

Andre opplysninger

Det er holdt av rom på Quality Hotell Saga

Hotelloppholdet bestilles av den enkelte deltaker, og betales direkte på hotellet.

Kurskrav: For å melde deg på dette kurset må du ha gjennomført Rus- og avhengighetsmedisin grunnkurs I og II

Kurskomite

Lars Lien (Kursleder)
Petra Becker

Program

Mandag 4. april

Somatikk

10.00 Registreing og innsjekking
10.45 Velkommen.Kursledere
11.00 Oversikt over viktigste somatiske lidelser knyttet til psykisk helse og rus.

11.45 Lunsj

12.45 Hvordan kan vi forebygge somatiske lidelser.

13.30 Pause.

13.45 Endokrinologi og rusmidler.

14.30 Pause

14.45 Endokrinologi og rusmidler, forts.

15.30 Pause

15.45 Gruppearbeid.

17.15 Slutt

Tirsdag 5. april

08.00 Virkningen av rusmidler på hjerte og kar.

08.45 Pause

09.00 Infeksiøse tilstander hos rusmisbrukere.

09.45 Pause

10.00 Tannlegens rolle og samarbeid rundt ruspasienter.

10.45 Pause

11.00 Immunsuppressiv effekt av alkohol i klinikken.

11.45 Lunsj

12.45 Immunsuppressiv effekt av alkohol i klinikken, forts.

13.30 Pause

13.45 Nyresvikt hos injiserende rusmiddelavhengige.

14.30 Pause

14.45 Nyresvikt hos injiserende rusmiddelavhengige. Forts.

15.30 Pause

15.45 Gruppearbeid: kasus

14.15 Slutt

Onsdag 6. april

Behandling

08.00 FACT og ACT.

08.45 Pause

09.00 Hva er recovery og har det en plass i rusbehandling? Integrert behandling.

09.45 Pause

10.00 Personlighetsforstyrrelser.

10.45 Pause

11.00 Personlighetsforstyrrelser og rus.

11.45 Lunsj.

12.45 Dynamiske terapier, mentalisering og familieterapi. For hvem?

13.30 Pause

13.45 Selvskading og selvmord. Øyvind Urnes.

14.30 Pause.

14.45 Brukermedvirkning i behandlingen.

15.30 Pause.

15.45 Gruppearbeid: kasus

17.15 Slutt

Torsdag 7. april

Rus og samfunn

08.00 Rusmiddel epidemiologi.

08.45 Pause

09.00 Rusmiddel epidemiologi forts.

09.45 Pause

10.00 Tverrkulturell forståelse.

10.45 Pause

11.00 Global helse og migrasjon i et rusperspektiv.

11.45 Lunsj

12.45 Konsultjeneste rus i somatisk sykehus. 

13.30 Pause

13.45 Smertestillende mediskamenter og rusmiddelavhengighet.

14.30 Pause

14.45 Riktig forskrivning av A og B preparater.

15.30 Slutt

Fredag 8. april

Rus og samfunn

08.00 Graviditet og prevensjon og STD i møte med rusmiddelavhengige.

08.45 Pause

09.00 Graviditet, prevensjon og STD i møte med rusmiddelavhengige, forts.

09.45 Pause.

10.00 Avslutning og evaluering

10.45 Pause.

11.00 Kursprøve

13.30 Slutt


Fant du det du lette etter?