Retina, Høst 2022 (ØYE)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øyesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Øyesykdommer

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

LM: 022, 024, 025, 027, 029, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 078, 079, 080. Etter gjennomført kurs, skal LIS selvstendig kunne utføre en rekke prosedyrer som f.eks undersøkelse av øye med utlralyd, samt tolke fluoresceinangiografiske bilder, ha kunnskap om mørkeadaptasjonskurven, netthinnens anatomi og fysiologi m.m.LM: 022, 024, 025, 027, 029, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 078, 079, 080.

Kursavgift

NOK 7500,- (inkl lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

Maks 60

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Ragnheidur Bragadottir (Kursleder) UXRADO@ous-hf.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?