Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering, våren 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi (26 t)

LÆRINGSMÅL

Kurset er knyttet mot følgende forskriftsfestede læringsmål:

ANE-003, ANE-006, ANE-028, ANE-029, ANE-030, ANE-052, ANE-053, ANE-055, ANE-057, ANE-058. ANE-059, ANE-072, ANE-096, ANE-097, ANE-098, ANE-099, ANE-100. 

Temaene for kurset sett i fht. læringmålene:

Non-invasiv og invasiv ventilasjonsstøtte.
Avansert luftveishåndtering,
ØNH-anestesi/delt luftvei.
Farmakologiske forhold -anestesiformer.
Overvekt - perioperativt forløp.
Eldre - perioperativt forløp. 

LÆRINGSUTBYTTE

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om basal lungefysiologi og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte – lungefunksjonen. Preoperativ vurdering av lungefunksjonen. Enlungeventilasjon i forbindelse med thoraxkirurgi. Non-invasiv venstilasjon. Akutt lungesvikt og ARDS. Bronkoskopi. Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, inkludert inhalert NO-gass og ECMO. Anestesiologisk/intensivmedisinsk behandling av pulmonal hypertensjon. Avansert luftveishåndtering og perkutan trakeostomi.

KURSAVGIFT

Kr 7.200,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250,- pr. dag.

NB! Kursavgiften refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullfører kurset.

DELTAKERE

60

KURSKOMITÈ

Anders Benjamin Kildal, UNN (kursleder)
Kirsten Brun Kjelstrup, UNN
Robert Bentehaugen, AHUS

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

LIS bør ha gjennomført kurs i Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs inkl farmakologi og kurs i Anestesi og perioperativ medisin inkl farmakologi.

LITTERATUR

Kursmateriell er tilgjengelig i portal som dere får tilgang til ca 1 måned før kursstart. 

ANDRE OPPLYSNINGER

Kursdeltakerne må besvare en nettbasert pre-test før kurssttart. Nærmere informasjon om denne og øvrige forberedelser vil bli sendt ut i god tid før kurset.

FORELØPIG PROGRAM

Tentativt program Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering.pdf

Fant du det du lette etter?