Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering, vår 2023 (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialiering i anestesiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i anestesiologi (26t)

LÆRINGSMÅL

Kurset er knyttet mot følgende forskriftsfestede læringsmål:
ANE-003, ANE-006, ANE-028, ANE-029, ANE-030, ANE-052, ANE-053, ANE-055, ANE-057, ANE-058. ANE-059, ANE-072, ANE-096, ANE-097, ANE-098, ANE-099, ANE-100. 

ANE-096 til ANE-100 dekkes i kombinasjon med instensivkurset. 
ANE-003, ANE-057 og ANE-058 er LM innen farmakologi som er foreslått inn i kurset. 

Temaene for kurset sett ifht. læringsmålene: 
Non-invasiv og invasiv ventilasjonsstøtte.
Avansert luftveishåndtering,
ØNH-anestesi/delt luftvei.
Farmakologiske forhold -anestesiformer.
Overvekt - perioperativt forløp.
Eldre - perioperativt forløp.

LÆRINGSUTBYTTE

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om basal lungefysiologi og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte – lungefunksjonen. Preoperativ vurdering av lungefunksjonen. Enlungeventilasjon i forbindelse med thoraxkirurgi. Non-invasiv venstilasjon. Akutt lungesvikt og ARDS. Bronkoskopi. Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, inkludert inhalert NO-gass og ECMO. Anestesiologisk/intensivmedisinsk behandling av pulmonal hypertensjon. Avansert luftveishåndtering og perkutan trakeostomi.

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

LIS bør ha gjennomført kurs i Akuttmedisin og intensivmedisin - grunnkurs inkl. farmakologi, samt kurs i Anestesi og perioperativ medisin inkl. farmakologi.

KURSAVGIFT

Kr 7300,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 300,- pr. kursdag. 

NB! Kursavgiften refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

60

KURSKOMITE

Anders Benjamin Kildal, UNN (kursleder)
Kirsten Brun Kjelstrup, UNN
Robert Bentehaugen, AHUS

LITTERATUR

Kursmateriell er tilgjengelig i portal som dere får tilgang til ca 1 måned før kursstart. 

PROGRAM (tentativt)

Tentativt program 2023.pdf


Fant du det du lette etter?