Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i anestesiologi (26t)

Anisiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Opptakskriterier

LIS bør ha gjennomført kurs i Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs inkl farmakologi og kurs i Anestesi og perioperativ medisin inkl farmakologi. Minimum 2 års ansiennitet som LIS i anestesiologi før kursdeltakelse

Læringsmål

Kurset er knyttet mot følgende forskriftsfestede læringsmål:

Basiskompetanse
ANE-003 Farmakologiske forhold – anestesiformer
ANE-006 Anestesiapparat og ventilator - oppbygnng og funksjon
ANE-028 Sjokk tilstander - patofysiologi og behandling
ANE-029 Væskebehandling
ANE-030 Blødningssjokk/store blødninger - Patofysiologi og bruk av blodkomponenter
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-052 Utstyr for luftveistilgang
ANE-053 Luftveisvurdering - vanskelige intubasjonsforhold og våken intubasjon
ANE-055 Kirurgisk- eller percutan luftvei i nødsituasjon
ANE-057 Overvekt – perioperativt forløp
ANE-058 Eldre – perioperativt forløp
ANE-059 Luftveiskomplikasjoner - peroperative
ANE-072 Øre-, nese- og halskirurgi
Intensivmedisin
ANE-096 Luftveistilstander - akutte
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
ANE-099 Bronkoskopi av intubert pasient - sekretmobilisering og mikrobiologisk diagnostikk
ANE-100 Perkutan tracheostomi

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om basal lungefysiologi og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte – lungefunksjonen. Preoperativ vurdering av lungefunksjon. Enlungeventilasjon i forbindelse med thoraxkirurgi. Non-invasiv ventilasjon. Akutt lungesvikt og ARDS. Bronkoskopi. Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, inkludert inhalert NO-gass og ECMO. Anestesiologisk/intensivmedisinsk behandling av pulmonal hypertensjon. Avansert luftveishåndtering og perkutan trakeostomi.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkl. lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

60

Kurskomitè

Anders Benjamin Kildal (kursleder)
Robert Bentehaugen

Litteratur

Kursmateriell er tilgjengelig i portal som dere får tilgang til ca 1 måned før kursstart. 

Program (tentativt)

Program i PDF

Fant du det du lette etter?