Rehabilitering av pasienter med nevromuskulære sykdommer og spinale skader (FMR, NEV)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering, emnekurs i nevrotraumatologi og rehabilitering for LIS i nevrologi.

Info til LIS i nevrologi i gammel ordning

De regionale rådene/utvalgene for LIS-utdanning i nevrologi foreslår at kurset kan benyttes av LIS i nevrologi i gammel ordning som emnekurs i nevrotraumatologi og rehabilitering.

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om akuttbehandling av spinale tverrsnittslesjoner og nevromuskulære lidelser. De skal være bedre rustet til å rehabilitere pasienter med spinale tverrsnittslesjoner og alvorlige nevromuskulære lidelser, samt å forebygge og behandle medisinske komplikasjoner hos disse pasientgruppene. Det vektlegges å gi både klinisk informasjon og en forståelse av fysiologiske og metabolske forandringer som inntreffer på kort og på lengre sikt etter slike skader og sykdommer.

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Nervesystemet
FMR-024 Anatomi og funksjon
FMR-025 Patofysiologi
FMR-026 Nevrologisk undersøkelse
FMR-030 Sirkulasjon, blodtrykksregulering og respirasjon
FMR-032 Tarmproblematikk
FMR-033 Urinveisproblematikk
FMR-034 Seksual dysfunksjon
FMR-035 Paretisk ekstremitet - smerteproblematikk, ødem, bevegelsesinnskrenkning
FMR-036 Spastisitet
FMR-039 Kroniske nevrologiske sykdommer
FMR-040 Perifer nerveskade og perifer nevropati
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-063 Bildediagnostikk - nervesystemet og bevegelsesapparatet
FMR-064 Nevrofysiologisk undersøkelse
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
Smerte
FMR-069 Smerter - nervesystemets oppbygning og funksjon
FMR-070 Kartlegge smertetyper - smerteskjema
FMR-071 Medikamentell behandling - Bruk av smertetrapp
FMR-072 Ikke-medikamentelle behandlingsformer
Ernæring, elektrolytter og benhelse
FMR-076 Ernæringsbehov - underernæring og feilernæring
Hud
FMR-079 Trykksår
Rehabilitering i intensivfasen
FMR-082 Tidlig rehablitering - akuttfasen
Rehabilitering ved ryggmargsskade
FMR-092 Etiologi, rehabiliteringsforløp, komplikasjoner og utfordringer - ryggmargsskade
FMR-093 Ryggmargsskadens betydning - kroppsfunksjoner og -strukturer
FMR-094 Klassifikasjon og undersøkelse - internasjonal standard
FMR-095 Akutt- og subakutt håndtering og behandling av ryggmargsskader
FMR-096 Autonom dysrefleksi
FMR-097 Nevrologisk forverring
FMR-098 Fysisk aktivitet - teningsprinsipper og kroppslig respons
FMR-099 Urodynamisk undersøkelse
Metoder for utredning og rehabilitering av andre pasientgrupper
FMR-107 Nevrologisk sykdom eller skade - funksjonsnedsettelse og komplikasjoner

Kurset kan bidra til å oppfylle følgende læringsmål i nevrologi:
NEV 031
NEV 045
NEV 049
NEV 053
NEV 067 

Kursavgift

NOK 6200,- inkludert lunsj.

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Ellen E. Schaanning Ellen.Schaanning@sunnaas.no
Mona Strøm Mona.Strom@sunnaas.no
Sara Rise Langlo
Petter Schandl Sanaker

Litteratur

Lærebok i rehabilitering, Når livet blir annerledes, Lena Lande Wekre, Kjersti Vardebarg (red.) Annette Holth Skogan (ill.), 2004.

Spinal Cord Injury Reaserach evidence, SCIRE, Professional: https://scireproject.com/sci

Norsk Ryggmargsskaderegister: https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-ryggmargsskaderegister-norscir#rapporter .

The International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) 2019 Available from: https://asia-spinalinjury.org/isncsci-2019-revision-released/ .

«ABC om ryggmargsskade» som kan lastes ned fra nett (www.lars.no) .

Temaserie om ryggmargsskade i Tidsskriftet i 2012.

Program

Program 16. - 18.11 (PDF)

Fant du det du lette etter?